خادمین کوی دوست
زیارتی
قالب وبلاگ
 
پنجاه و یک فضیلت مشترک مکه و مدینه

بی تردید، حرمین شریفین، شریفترین و گرامیترین سرزمینهایند... در اینکه کدامیک بر دیگری برتری دارند، سخنان متفاوت گفتهاند امّا نقل اجماع شده است که آن مقدار از خاک مدینه که جسم مطهررسول خدا ـ ص ـ را دربرگرفته، ازهمه جای دنیاـ حتی ازکعبه مشرفه، اشرف و افضل است و نیز کعبه مشرفه از تمامی زمینها; چه مکه و چه مدینه و چه سایر اماکن دنیا، اشرف و افضل است.

در سطور ذیل با استفاده از کتاب مکانة الحرمین الشریفین موارد مشترک شرف و فضیلت حرم شریف مکی و حرم شریف مدنی برشمرده شده است.

1 ـ نخستین شرافت مشترک آن است که هم نخستین و هم آخرین مسجد که بدست یک پیامبر بنا شد، در مکه و مدینه است. کعبه نخستین مسجدی است که بدست یک پیامبر; یعنی حضرت آدم ـ ع ـ ساخته شد و مسجدالنبی ـ ص ـ آخرین مسجدی است که به دست یک پیامبر یعنی حضرت محمد ـ ص ـ بنا گردید. و بدینسان آغاز مسجدسازی بدست یک پیامبر در مکه است و انجام آن بدست یک پیامبر در مدینه.

2 ـ مکّه برونگاه راستی و مدینه درونگاه راستی است. پیامبر ـ ص ـ با صدق از مکه بدر آمد و به مدینه اندر آمد .

3 ـ مکه زادگاه و نشأتگاه پیامبر ـ ص ـ است و مدینه، هجرتگاه، رحلتگاه و آرامگاه او.

4 ـ مکّه و مدینه هر دو حرم امن خدایند.

5 ـ هم مکه و هم مدینه به دستور خدا، حرم امن شدهاند.

6 ـ حَرَم شدن مکه و مدینه ، هر دو، به وسیله پیامبر خدا بوده است: مکه به وسیله حضرت ابراهیم ـ ع ـ و مدینه به وسیله حضرت محمد ـ ص ـ .

7 ـ مکان کعبه برای ابراهیم ـ ع ـ برگزیده شد و مکان مسجدالنبی ـ ص ـ برای پیامبر خاتم ـ ص ـ .

8 ـ ابراهیم ـ ع ـ برای کعبه بسیار دعا کرد و حضرت رسول ـ ص ـ برای مسجد مدینه.

9 ـ حجّ به سوی مکه قرار داده شد و هجرت به سوی مدینه.

10 ـ بار سفر به سوی مکّه و مدینه بستن به ترتیب واجب و سنت است.

11 ـ ثواب نماز در مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ ص ـ (یا مکه و مدینه؟) از همه جا بیشتر و چندین برابر ـ صد یا هزار برابر جاهای دیگر است.

12 ـ پیامبر ـ ص ـ مکه و مدینه را از همه جای دنیا بیشتر دوست میداشت.

13 ـ ایمان در هر عصری، به مکه و مدینه درمیپیچد و این دو شهر را احاطه میکند.

14 ـ خدا این دو شهر را محلّ قیام و برپا ایستی برای ذکر و عبادت قرار داده است.

15 ـ مقام ابراهیم ـ ع در مسجدالحرام و منبر پیامبر در مسجدالنبی ـ ص ـ دو موجود بهشتی هستند .

16 ـ هر کس وارد مکه یا مدینه میشود، سنت است که از مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ ص ـ آغازکند.

17 ـ در هر دو شهر سنت است که دخول و خروج از دو راه متفاوت باشد. این سنت را رسول خدا ـ ص ـ پایه گذاشته است ـ چون خود چنین میکرد ـ .

18 ـ سنت است کسی که شبانه میخواهد وارد مکه یا مدینه شود، در حومه شهر اُتراق کند و روز وارد شود این سُنّت نیز از رسول خدا ـ ص ـ است که شب وارد این دو شهر نمی شد.

19 ـ پیامبر ـ ص ـ بر مردم مکّه منت نهاد و آنان را آزاد ساخت و نیز از مسلمانان مدینه خواست که گناهکاران انصار را عفو کنند.

20 ـ به موجب آیات قرآن و حوادث زمان پیامبر ـ ص ـ اهل مکه از تجاوز به شهر مدینه و نیز مسلمانان مدینه از تجاوز به مکه بازداشته شدند.

21 ـ مکه به وسیله مردم مدینه فتح شد.

22 ـ طواف به دور خانه کعبه و نیز زیارت مسجد پیامبر ـ ص ـ است.

23 ـ مسح دُو رکن ـ رُکن یمانی و حجرالاسود ـ در مسجدالحرام و نیز نماز نزد اسطوانه های مسجدالنبی ـ ص ـ موجب ریزش گناهان است.

24 ـ تکرار پی درپی عُمره در مکه مستحب است و نیز نماز در مسجد قُبا در مدینه معادل عمره شمرده شده است.

25 ـ نماز در حجرِ اسماعیل در مکه ونیز در روضه پیامبر ـ ص ـ در مدینه ثواب بیشمار دارد.

26 ـ کار نیک و عمل صالح هم در مکه و هم در مدینه ثواب مضاعف دارد.

27 ـ نوشیدن آب زمزم در مکه و نیز نوشیدن از آب چاهی در مدینه که بئر بضاعه نام دارد سُنّت است.

28 ـ به موجب پارهای از روایات، آب زمزم و خاک و خرمای مدینه شفاست.

29 ـ همانگونه که آب زمزم در مکه با پای جبریل جوشید، در مدینه آب از انگشتان پیامبر ـ ص ـ جوشید.

30 ـ همانگونه که آب زمزم را به این سو و آن سو میبردند و میبرند، آب چاههای مدینه را نیز چنین میکردند و این بنابر منقول، سنت پیامبر ـ ص ـ بوده است.

31 ـ همانگونه که حجرالاسود را در مکه باید بزرگ داشت، منبر شریف پیامبر ـ ص را در مـدینه، نـیز بـاید بزرگ داشت و طبق روایت، نباید صدا را در نزد منبر رسول ـ ص ـ بلند کرد.

32 ـ اهل مکه اهل اللّه و اهل مدینه جیران رسولاللّه نامیده شدهاند.

33 ـ فضائل مسجد خیف در مکه (منی) و مسجد قبا در مدینه با هم برابری میکنند. در روایت است که در مسجد خیف قبر 70 پیامبر و نماز در مسجد قبا معادل عمره است افزون بر مساجد دیگر مدینه: که همه دارای فضیلتند مانند مسجد القبلتین ، مسجد الغمامه (المصلی)، مسجد الفتح ، مسجد الاجابة ، و جز اینها.

34 ـ در مکه وادی سُرَر و در مدینه وادی عقیق وجود دارد که برای هر دو مکان فضائل بسیار نقل شده است.

35 ـ مطابق روایات وارده هر مؤمنی که در مکه یا مدینه بمیرد، در قیامت در شمار آمنان یعنی کسانیکه دارای امان و امنیت هستند، محشور میشود.

36 ـ زیارت قبـرستـان مُعـلّی در مـکّه و قبـرستان بقیع در مدینه، مورد تأکید فراوان پیامبر ـ ص ـ قرار گرفته است و روایات در این باره فراوان رسیده است.

37 ـ طبق روایت، اهل مکه واهل مدینه، نخستینکسانی هستندکه با پیامبر ـ ص ـ محشور میشوند.

38 ـ نخستین کسانیکه پیامبر ـ ص ـ برای آنان شفاعت میکند، اهل مکه و مدینهاند.

39 ـ در مکه سنگ و درخت و کوه بر پیامبر ـ ص ـ سلام میکردند و در مدینه اسطوانه حَنّانه از فراق پیامبر ـ ص ـ ناله میکرد.

40 ـ در مکه حِراء و ثبیر و در مدینه کوه اُحُد زیر پای رسول خدا ـ ص ـ برخود میلرزید.

41 ـ پیامبر ـ ص ـ مدّت رسالت خود را طی دو دوران، در مکه و مدینه گذراند.

42 ـ هجرت پیامبر ـ ص ـ از مکه به مدینه آغاز تاریخ مسلمانان شد.

43 ـ سرودن شعر در مکه و مدینه و نیز در مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ ص ـ رُخصت است.

44 ـ هرگونه گناه مخصوصاً احتکار خوراکیهای مردم در مکه و مدینه کیفر دو چندان دارد.

45 ـ با آنکه مکه و مدینه حرم امن الهیاند، ولی مُجرمان و بزهکاران نه در مکه و نه در مدینه از کیفر و اقامه حدّ، مصون نخواهند ماند.

46 ـ کسی که مردم مکه یا مردم مدینه را بترساند، کیفر ویژه و افزون خواهد یافت.

47 ـ هر کس با الحاد و ستم وارد مکه یا مدینه شود، به موجب آیه قرآن در مورد مکّه و روایات وارده در مورد مدینه، کیفر سخت خواهد یافت.

48 ـ کسی که در مکه یا مدینه به بدعت یا الحاد گراید، کیفر مضاعف خواهد یافت.

49 ـ مکه و مدینه: آخرین شهرهایی هستند که در پایان جهان ویران شوند و در روایات است مردم مکّه و مدینه تا پایان جهان، مؤمن خواهند ماند.

50 ـ هیچگاه کفار بر این دو شهر مسلط نخواهند شد.

51 ـ لشکریانی که بخواهند با این دو شهر بجنگند به زمین فرو خواهد رفت.

 

[ یکشنبه یازدهم آبان 1393 ] [ 10:16 ] [ جلال حیدریان ] [ ]
                                                    بسمه تعالی
« چه بسیار فرق است میان کاری که لذتش برود و گناهش بماند و کاری که رنجش برود و اجرش اندوخته شود »    رسول اکرم (ص)

با سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم...
موهايشان سپيد شد تا ما  روسفيد شويم...
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...
 
پدرانمان
                             مادرانمان
                                                                استادانمان

 

46821247774443961974.jpg

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
 

استاد ارجمند و مدير محترم جناب آقاي حاج محمد رضا سبوحي

                                      مدير محترم و پر تلاش عمره ثابت سال 1392

خداوند منان را شاكرم كه به بركت رهبري امام راحل و مقام معظم رهبري و فداكاري شهيدان نظام مقدس جمهوري اسلامي توفيق بسيار بزرگي درآستانه  سالروز شهادت دختر نبي مكرم اسلام (ص) نصيب اين حقير و كليه خادمين كوي دوست نمود تا بعنوان خدمتگزاران كوچك چند صباحي را در سرزمين وحي در خدمت زائران پيامبر رحمت ومعلم هدايت بشريت باشيم.
دراین راستا بابهره گیری ازظرفیت های گسترده و نهفته در ذات مديريت آن برادر بزرگوار برای انتقال مفاهیم ارزشی و دستاوردهای والای انقلاب اسلامی، تلاش بي وقفه اي را برای خلق آثاری بدیع و بياد ماندني  در راستاي خدمت به نسل جوان نمودید، تا با ايجاد و ابداع برنامه هاي  جذاب و فاخر ديني و مذهبي در آن سرزمين بيادگار گذاشته شود كه مورد تاييد كليه مديران راهنماو مربيان و روحانيون و زائران  قرار گرفت که به بار نشستن آن مرهون تلاش جمعی در جهت تقویت حضور تحول آفرین در عرصه فرهنگي بود که درايت و مديريت و حمایت و همکاری مجدانه حضرت عالی و همکاران محترمتان موجبات رضايت و  دلگرمی ميهمانان  عزیز در هتل رواسي الفضي را فراهم ساخت.
بدین وسیله ضمن قدردانی از همکاران شایسته و خستگي ناپذير و آموزش هاي و رهنمودهاي حكيمانه و خردمندانه حضرت عالی و اعلام مراتب تقدیر و تشکر، مزید توفیقات روزافزونتان را از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نماید.

                                                                                                    جلال حيدريان

[ سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 ] [ 11:9 ] [ جلال حیدریان ] [ ]

با تو می گویم

چند روزی در سرزمین تو بودیم، این سفر زود به پایان رسید اما...

حرف های دلم را با تو زدم، حرف هایی که در گوشه قلبم با انتظار نشسته بود؛

نمی دانم بازهم می آیم یا نه، می خواهم حرف های ناگفته را باز گویم شاید...

 

نظرات:

1)    آقا، عالی بود از همه نظر مخصوصاً پذیرایی.     داودشاه راد.ساری

 2)     یا صاحب الزمان، به امید روزی که خودت بیایی و ائمه بقیع هم گنبد وبارگاه داشته باشند. اولش برام فرقی نمی کرد که دوباره بیام یا نه، اما دارم حس می کنم کم کم یه سیمی از قلبم به ضریح پیامبر(ص) متصل شده، بازم دوست دارم بیام.

یا حضرت زهرا(س) مادرم، بابی انت وامی، ارادت ویژه داریم. قول مردونه که اگر برگردم، کنکور قبول شم ،بعدش هرچه توان دارم بزارم برای تبلیغ شیعه در اینترنت در سایت ها، شاید هم هک بلد شدم وسایت های وهابی هارو هک کردم.

یا حضرت فاطمه، کمک کن تا پدر و مادرمهم که خیلی دلتنگ شما هستندبه این سفر زیارتی پرفیض وبرکت، سفر معبد عشق، بیان.آمین.

خداجون، اول و آخر تویی، هرچه که تو می خواهی من راضیم؛ اللهم عجل الولیک الفرج. محمد حیدری.

3)     هنوزم باورم نمی شه به این سرزمین اومدم وقتی توی مسجد پیامبر قدم می زنم وقمتی جلوی درب به حضرت سلام می دم فکر می کنم جواب سلاممو می ده، آقا جان امام زمان، دیگه دلم نمی شه قبر ائمه بقیع رو ببینم.زودتر بیا.   رضا موجان .شهرستان اراک.18/1/1391

4)     من دراین حرم همه چیز دیدم جز رخ دادار.یا صاحب الزمان:

قطعه ی گمشده ای از پر پرواز کم است                   یازده بار شمردیم یکی باز کم است

این همه آب نه اقیانوس است                            عرق شرم زمین است که سرباز کرد

به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته قدم بردارید          تا مبادا که ترک بردارداین چینی نازک

تنهایی من. پیمان ابراهیمی – همدان.19/1/1392

5)    سلام بر  مفرد مذکر غایب(عج)

دراین سفر خیلی چیزها برای من عوض شد. فهمیدم که تنها کشور خودم هست که در آن راحتم از نظر اینکه در کشورم آزادم در دینداری ولی در عربستان وهابیت اجازه فعالیت به ادیان دیگر، مذاهب دیگر اسلام نمی دهد. زیارت عاشورا درکشورم ایران آزاد و سفارش شده یا این گرفتگی در صحن و سرای امام رضا(ع) نسبت دراین سفر به جماعت شیعه کشورم افتخار کردم.زمدانی که به مسجدشیعیان رفتیم یه حال و هوای دیگه ای داشت چون از جنس خودمون بودند نام ائمه بر درب و دیوار این مسجد می درخشید همین اختناق مدینه بر ما حکمفرمامی شد.

ان شاءالله که خداوند ظهور امام عصر(عج) رانزدیک بگرداند.  عرفان تیموری  19/1/1392 از تهران

6)    با سلام و درود بر محمد وخاندان پاکش، خدایا من از تو خیلی ممنونم به این دلیل که با این سفر من راه زندگی خودم را به کج داشتم سپری می کردم به راست هدایت کردی و این باعث شد که دل خانداده ام را به دست آورم، خدایا من از تو می خواهم که هفت سال مرا به دلیل تعداد دفعات طوافت مرا به این جا دعوت کنی البته با پدر و مادرم.

7)    یا فاطمه من عقده دل وانکردم                           گشتم ولی قبر تورا پیدا نکردم

آقا جان کجایی، که به زائران حرم آل نبی بی احترامی ها می کنند کجایی، که بیایی قبر گمگشته مادرت فاطمه را پیدا کنی.واقعاٌ غم انگیزه...

به امید آن روزی که با ظهور اقا ماهم به آرزومون برسیم.

8)     امروز بعد از چند روز زیارت رسول خدا و بین الحرمین بقیع و  راهی به خانه ی خدا و به سمت مکه هستیم خیلی ها خوشحال و خیلی ها هم برای دوری از قبر ائمه ناراحت و گریان اند اما خوبی آن این است که داریم به سمت خانه خدا می ریم وبچه ها با شوق لباس های احرام رو تنشون می کنند آرزوی آنها فقط یک چیز است و آن هم یک سفر دیگه به پابوس پیامبر و ائمه بقیع بیایند که این آرزوی خودم هم هست به امید برآورده شدن این آرزو و سلامتی تمام بچه ها و ظهور یگانه منجی بشریت حضرت مهدی.محمد شیرازی

9)     مواظب باشیم از آن حاجیانی نباشیم که این طرف به شیطان سنگ می زنند و وقتی می رسند به ایران به او زنگ می زنند. رضا حیدر پور

10) خدارو شاهد می گیرم که دراین دروه از زندگی توانستم به پابوسی آقا رسول الله (ص) وبی بی فاطمه زهرا (س) و ائمه بقیع(ع) را انجام دهم ولی باز باید بگریم یا فاطمه من عقده ی دل رو وانکردم گشتک ولی قبر تورا پیدا نکردم، امیدکه با ظهور حضرت ولی عصر(عج) قبر مادرمان زهرا هویدا گردد و دل میلیون ها عاشق دل سوخته شاد گردد.الوداع یا رسول الله – الوداع یا فاطمه الزهرا.  سید احمد چاوشی  - قم

[ دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 ] [ 18:59 ] [ جلال حیدریان ] [ ]
 

بسمه تعالی

1-برگزاری کرسیهای ازاداندیشی و حلقه های علمی ،فرهنگی نخبگان دانش اموزی

2-برگزاری سلسله جلسات پرسمان دانش آموزی (پرسش و پاسخ در زمینه های اعتقادی، اخلاقی فرهنگی و...)

3-برگزاری سلسله همایشهای ردپای عشق (تجدید بیعت عمره گذاران جوان با لاله های سرخ کربلای ایران)

4-برگزاری سلسله نشستهای جوان،شادی،نشاط و شادابی

5-برگزاری سلسله همایشهای  معرفتی قرآن ،چشمه عرفان

6-بر گزاری سلسله جلسات مدینه شناسی

7-برگزاری سلسله جلسات معرفتی مناسک ومکه شناسی

8-برگزاری سلسله جلسات انس ومعرفت بعثه مقام معظم رهبری

9-برگزاری سلسله جلسات در محضر قرآن در مسجد النبی (ص)

10-برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س)

11-برگزاری مراسم گرامیداشت و سوگواری ام الوفا حضرت ام البنین (س)

12-برگزاری مراسم روحبخش دعای کمیل

13-برگزاری مراسم ملکوتی دعای ندبه

14-برگزاری سلسله برنامه های در انتظار بهار(پیرامون امام عصر (عج))

15-برگزاری مراسم تکریم و بزرگداشت مقام مادر و ولادت حضرت زهرا (س)

16-برگزاری مسابقات خاطره نویسی،دلنوشته،شعر وآثارادبی

17-برگزاری مسابقات طراحی ،خطاطی ونقاشی با موضوع سرزمین نور وحج

18-برگزاری مسابقات احکام،مناسک وتاریخ اسلام

19-برگزاری مسابقات پیامکی در هتل

20-برگزاری مسابقات نامه ای به خدا،|پیامبر اعظم (ص)وامام عصر( عج)

21-برگزاری مسابقات حفظ قرآن وحدیث

22-برنامه ختم 14000 صلوات توسط اعضای هر کاروان  برای تعجیل در امر فرج

23-برنامه ختم قران توسط کاروانها و هدیه ثواب آن به حضرات معصومین(ع)

24-نمایش فیلم محمد رسول ا...(ص)و...

25-راه اندازی ایستگاه فرهنگی و بلوتوث در هتل

26-تجلیل از نخبگان علمی ،فرهنگی وسیاسی کاروانها

27-تجلیل از خانواده های معظم شهدا ،حافظان و قاریان ممتاز کاروانها

28-برگزاری جلسات استقبال از کاروانها

29-میثاق آسمانی عمره گذاران جوان در حریم ملایک و برگزاری جلسات وداع کاروان

30-مصاحبه با نخبگان دانش آموزی کاروانها در سرزمین وحی

31-پخش وتوزیع آثار فرهنگی در قالب لوحهای فشرده موسسه مشعر وبرنامه های هتل

32-فضاسازی و ارایه پیامهای فرهنگی ،مذهبی در فضای هتل و رستوران وبردها

33-راه اندازی  شیفت پاسخگویی به سوالات شرعی وشبهات اعتقادی

34-تشکیل جلسات شورای فرهنگی،بررسی پیشنهادات و پیگیری مصوبات شورا

35-برگزا ری تورهای گردشگری مذهبی مدینه مخصوص نخبگان کارو انها        

36-برگزاری سلسله جلسات امام شناسی                                   

 

 

 

 

 

[ پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392 ] [ 19:7 ] [ جلال حیدریان ] [ ]

مدينه منوره

عكس

‏ مدينه، هجرتگاه پيامبرصلي الله عليه وآله مرکز تأسيس حکومت اسلامي و نام‏آورترين شهرهاي اسلامي پس از مکه معظمه است. اين شهر در پانصد کيلومتري شمال شرقي مکه قرار گرفته، و ارتفاع آن از سطح دريا 916 متر است. نام پيشين آن يثرب بوده و برخي تاريخ نگاران عقيده دارند که حدود قرن دوم پيش از ميلاد مسيح، مردمي از نژاد مصر قديم اين شهر را در دست داشته‏اند. شهرت اين شهر به خاطر هجرت پيامبر بدان جاست. آن حضرت در سال 622 م.که مصادف با ماه ربيع الأول بود، به اين شهر درآمد و اين هجرت مبدأ تاريخ مسلمانان گشت ليکن آغاز سال هجري را از ماه محرم گرفتند. در قرآن و سنت پيغمبر و عرف مسلمانان، مردم شهر مدينه انصار و مسلمانان مکه مهاجران لقب گرفتند. رسول خداصلي الله عليه وآله در ماه‏هاي نخستين هجرت، ميان دو گروه مهاجر و انصار عقد و پيمان برادري بست و پيمان نامه مدينه، که بايد آن را کاملترين و جامع‏ترين اعلاميه حقوق بشر خواند، در اين شهر و به فاصله کمتر از يک سال از هجرت نوشته شد و پس از آن مدينه مرکز حکومت اسلامي گرديد.

مسجد النبي صلي الله عليه وآله

‏ مسجد پيغمبرصلي الله عليه وآله که در قسمت شرقي مدينه بنا شده پس از مسجد الحرام، مشهورترين مسجد در تاريخ اسلام است. هنگامي که رسول خداصلي الله عليه وآله به مدينه رسيد در خانه ابوايوب انصاري منزل گزيد؛ جايي که شتر وي آنجا خوابيد. زمين مسجد النبي از آنِ دو يتيم بود و در آنجا خرما خشک مي‏کردند. رسول خداصلي الله عليه وآله آن را به مبلغ ده دينار از وليّ دو طفل خريدند و مسجد را در آن ساختند. مساحت زمين در آن روز حدود 2071 متر مربع بوده است. صحن مسجد را با ريگ سياه فرش کردند و ديوارها را با خشت و گل بالا بردند. در ساختن بناي اين مسجد شخص پيامبرصلي الله عليه وآله شرکت داشتند. سقف قسمتي از مسجد را با شاخ و برگ درخت خرما پوشانيدند و از تنه درخت خرما براي ستون‏هاي آن استفاده کردند. سه در از جانب شرق، غرب و جنوب براي آن قرار دادند. قبله نخستين مسلمانان مسجد الاقصي بود که بعداً به سمت خانه کعبه تغيير يافت. مساحت مسجد النبي در سال‏هاي اخير به حدود يک صد هزار متر رسيده است.

صُفّه‏

در داخل مسجد النبي صفه يا ايوانچه مانندي آماده ساخته بودند که مهاجران بي‏سر پناه در آن جا به سر مي‏بردند. اينان همان دسته از مسلمانان‏اند که به اصحاب صُفه معروف گشتند. در تاريخ آمده است: پيش از آن که قبله از بيت المقدس به طرف کعبه تغيير کند محراب رسول خدا صلي الله عليه وآله در ناحيه شمال مسجد بود. پس از تغيير قبله به دستور پيامبر، آن قسمت را مسقف کردند و آن مکاني براي استراحت و سکونت مسلمانان مهاجر و بي پناه گرديد که در توسعه مسجد در سال هفتم هجري داخل مسجد قرار گرفت. آنچه امروزه به صفه معروف است، روزگاري دکة الاغوات و جايگاه خواجه‏ هاي حرم بوده که وظيفه‏ حراست و خدمتگزاري حرم را به عهده داشته‏اند. و آن به دستور نور الدين زنکي در سال 569 ه . ق. بنا گرديد. خانه ‏هاي زنان پيامبرصلي الله عليه وآله‏ خانه ‏هاي زنان پيغمبر که به صورت حجره‏هايي بود، در سه طرف شمال، جنوب و شرق مسجد قرار داده شد و چون آن حضرت به جوار پروردگار شتافت، ايشان را در حجره عايشه که در کنار مسجد بود به خاک سپردند. روضه نبوي‏ روضه نبوي در ناحيه جنوب شرقي (رو به سوي قبله) مسجد، يعني مسافت ميان قبر پيغمبرصلي الله عليه وآله و منبر آن حضرت است که طول آن بيست و دو متر و عرض آن پانزده متر مي‏باشد. در محدوده روضه، مرقد مطهر، منبر و محراب واقع است. پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: ميان منبر و خانه من باغي است از باغ‏هاي بهشت. منبر در سمت غربي محراب مسجد، منبري است از سنگ مرمر در کمال زيبايي که سلطان مراد سوم آن را در محرم‏ سال 998 هجري به مسجد هديه کرد و آن را به جاي منبر قايتباي قرار دادند که در جايگاه منبر پيامبر خداصلي الله عليه وآله گذاشته شده است. محراب‏ محراب جايگاه نماز پيامبرصلي الله عليه وآله مي‏باشد. در زمان آن حضرت‏چيزي‏به‏نام‏ محراب‏ وجودنداشت،درجريان توسعه مسجد در زمان وليد بن عبدالملک اموي، در محل نماز پيامبرصلي الله عليه وآله محرابي ساخته شد. اين محراب در طول زمان دگرگوني‏ها را تحمل کرده و بناي فعلي آن از دوره سلطان اشرف قايتباي از سلاطين مملوکي مصر، باقي مانده است.

ستون‏هاي مسجد نبوي‏

عكس

 در مسجد نبوي ستون‏هايي است که هر يک نامي خاص دارد. هشت ستون از زمان پيامبرصلي الله عليه وآله هنوز در مسجد باقي است که با رنگ سفيد مشخص شده‏اند که عبارتند از:

ستون مُخَلَّقه: اين ستون بر جايي نهاده شده که تنه درخت خرمايي که پيامبرصلي الله عليه وآله به هنگام ايراد خطبه بر آن تکيه مي‏کرد، در آنجا بوده است و پس از آن که براي آن حضرت منبري ساختند از آن ستون ناله‏اي برخاست و به‏ همين دليل به آن ستون حنّانه مي‏گفتند

. ستون توبه: آن را ستون ابولبابه نيز مي‏نامند پس از شکست بنوقريظه ابولبابه به خاطر گناهي که مرتکب شد، مورد بي توجهي پيامبرصلي الله عليه وآله و ياران آن حضرت قرار گرفت و سرانجام خود را به ستون مسجد بست تا آن که آيه‏اي در پذيرفته شدن توبه او به رسول خداصلي الله عليه وآله نازل گرديد

. ستون مَحرَس: در کنار اين ستون، علي عليه السلام مي‏ايستاد و از رسول خدا محافظت مي‏کرد. اين ستون را به نام استوانه عليعليه السلام نيز مي‏شناسند؛ زيرا جايگاه نماز آن حضرت بوده است. ستون وُفُود: در کنار اين ستون رسول اللَّه صلي الله عليه وآله با سران قبايل و هيأت‏هاي نمايندگي و سياسي ديدار کرده و آنان را به حضور مي‏پذيرفتند

. ستون سرير: رسول خداصلي الله عليه وآله در کنار اين ستون تختي از شاخه‏هاي خرما مي‏گذاشت و شب بر روي آن استراحت مي‏کرد. مقام جبرئيل‏ جبرئيل امين در اين مکان خدمت رسول اللَّه مشرف مي‏شده است.

درهاي مسجد النبي‏

 زماني که مسجد النبي ساخته شد، سه در براي ورود و خروج مردم ساختند، برخي از اصحاب نيز در حاشيه مسجد خانه ساخته، دري به درون مسجد باز کردند. در سال سوم هجرت، قبل از غزوه احد، به دستور پيامبرصلي الله عليه وآله همه درهاي خانه‏ها به جز در خانه علي عليه السلام به مسجد بسته شد. تعداد درهاي مسجد در امتداد زمان تغييراتي يافته است مشهورترين آنها عبارتند از

: 1 – باب الرحمه 2 - باب جبرئيل‏ 3 - باب السلام 4 - باب النساء

با توسعه‏هاي اخير، مسجد النبي هم اکنون هفت در دارد. مناره‏هاي مسجد در توسعه زمان وليد بن عبدالملک بر چهار گوشه مسجد النبي چهار مناره ساخته شد، پس از آن مناره ديگري نيز ساخته شد که مناره اصلي مسجد عبارت بود از: مناره‏هاي سليمانيه، مجيديه که در دو سوي ضلع شمالي قرار داشت و مناره‏هاي قايتباي و باب السلام که در دو سوي ضلع جنوب شرقي و ضلع غربي مسجد واقع بود. در افزوده‏هاي جديد مسجد، شش مناره ديگر ساخته شده و بدين ترتيب مجموع آنها به ده عدد مي‏رسد.

بقيع‏

عكس

 قبرستان بقيع قديمي‏ترين و شناخته‏ترين قبرستان در اسلام است. آن را بقيع غرقد نيز مي‏نامند. اين قبرستان در ناحيه شرقي مدينه واقع شده است. مزار امام حسن مجتبي، امام سجاد، امام محمد باقر و اما جعفر صادقعليهم السلام و به قولي حضرت زهراعليها السلام در آن جاست. قبر ابراهيم، رقيه، ام کلثوم و زينب برخي از فرزندان رسول خداصلي الله عليه وآله در آنجاست. فاطمه بنت اسد مادر امير مؤمنانعليه السلام، عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر، زينب فرزند خزيمه، ريحانه، ماريه قبطيه، زينب بنت جحش، ام حبيبه، حفصه، سوده، صفيه، جويريه، عايشه و ام سلمه همسران رسول خداصلي الله عليه وآله نيز در آنجا مدفونند. چهره‏هاي سرشناس ديگري چون: محمد حنفيه، فرزند امير مؤمنان عليه السلام عقيل بن ابي طالب برادر آن حضرت، عبداللَّه بن جعفر همسر حضرت زينب عليها السلام، اسماعيل فرزند امام صادق عليه السلام، عاتکه، صفيه عمه‏هاي رسول خداصلي الله عليه وآله و بسياري از صحابه و تابعين و علما در بقيع مدفون‏اند.

مساجد مدينه‏

عكس

در مدينه مساجد فراواني وجود دارد که اسامي برخي از آنها عبارت است از: 1 - مسجد قبا، مسجد ذوقبلتين، 3 - مسجد جمعه، 4 - مسجد فضيخ، 5 - مسجد فتح، 6 - مسجد علي، 7 - مسجد غمامه، 8 - مسجد الاجابه (مباهله)، 9 - مسجد فاطمة الزهراء، 10 - مسجد امام علي بن ابي طالب، 11 - مسجد سلمان، 12 - مسجد شجره، 13 - مسجد معرس، 14 - مسجد ثنية الوداع، 15 - مسجد ابوذر، 16 - مسجد سقيا، 17 - مسجد و مشربه ام ابراهيم.

مسجد قبا

قبا دهکده‏اي بوده در دو ميلي مدينه که مقارن هجرت پيامبرصلي الله عليه وآله به اين شهر، طايفه بني عمرو بن عوف در آن‏ سکونت داشتند. پيامبرصلي الله عليه وآله پس از ورود به مدينه با کمک اصحاب و يارانش اولين مسجد را که به قبا نامگذاري شد در همين مکان ساختند. هم اکنون مساحت تقريبي مسجد و بناهاي جانبي مربوط به آن به 13500 متر مربع رسيده و به شکل زيبايي ساخته شده است. که جاي 20000 نمازگزار را دارد و چهار مناره که هر کدام 47 متر طول دارد. آيه لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَي التَّقْوَي درباره همين مسجد نازل شده است

. مسجد قبلتين‏

 اين مسجد در فاصله 5/3 کيلومتري مسجد النبيصلي الله عليه وآله در شمال غربي مدينه قرار دارد و در ماه شعبان، سال دوم از هجرت، هنگامي که پيغمبر نماز ظهر را مي‏خواندند آيه فَلَنُوَلِّيَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضَاهَ نازل و آن حضرت براي نماز روي خود را از بيت المقدس به طرف کعبه برگرداندند. در اين مسجد، به ياد بود اين تغيير، دو محراب به سوي قبله نخستين و قبله دوم ساخته بودند ليکن در نوسازي اخير آنها را برداشته‏اند. مساحت مسجد در بازسازي اخير در سال 1408 ه . ق. به سه هزار و نهصد و بيست متر مربع رسيده است.

مسجد جمعه

‏ پس از مسجد قبا، اين مسجد از جهت تاريخي دومين مسجد است. پيامبرصلي الله عليه وآله پس از حرکت از قبا به طرف مدينه در محله‏اي که خاندان بني عمرو بن عوف ساکن بودند روز جمعه فرود آمدند و اولين نماز جمعه را در آنجا اقامه کردند سپس جاي آن مسجدي ساخته شد. اين مسجد در سال 1412 توسط دولت سعودي در مساحت 1630 متر بازسازي شد

                                                     مسجد فضيخ‏

 اين مسجد در انتهاي شارع العوالي واقع شده و از مساجد تاريخي و معروف است. فضيخ درخت خرما است و از آنجا که در محل اين مسجد درخت خرما بوده به اين اسم ناميده شده است، نام ديگر آن مسجد رد شمس مي‏باشد. اين مسجد اخيراً تخريب گرديده و احتمال دارد بناي جديدي در آن احداث گردد.

مسجد فتح‏

 اين مسجد در شمال غربي مدينه در دامنه کوه سلع بر بلندي قرار دارد. در اين مکان بود که رسول خداصلي الله عليه وآله در  اين مسجد در شمال غربي مدينه در دامنه کوه سلع بر بلندي قرار دارد. در اين مکان بود که رسول خداصلي الله عليه وآله در جنگ خندق از خداوند طلب فتح و پيروزي کرد و خداوند دعاي آن حضرت را مستجاب نمود و مشرکان شکست خوردند. برخي نيز گفته‏اند سوره فتح در اين مکان بر پيامبرصلي الله عليه وآله نازل شد. پس از آن روي اين تپه مسجد فتح را بنا نهادند. بناي فعلي مسجد فتح که مربوط به سال 1270 هجري قمري است حدود 24 متر مربع و ارتفاع آن 5/4 متر مي‏باشد.

مسجد علي عليه السلام

‏ اين مسجد در جنوب مسجد فتح و مشرف بر وادي بطحان است. گويند در مدت محاصره شهر مدينه در جنگ احزاب امير المؤمنين عليه السلام در آن به عبادت مي‏پرداخته است.

در نزديکي اين مسجد مسجد ديگري است که به نام مسجد فاطمه عليها السلام معروف است و همراه با مساجد فتح، سلمان، ابوبکر، عمر و مسجد قبلتين به نام مساجد سبعه معروف‏اند.

مسجد غمامه‏

غمامه به معناي ابر است. واقدي مي‏نويسد: نخستين‏ نماز عيد که رسول خداصلي الله عليه وآله به سال دوم هجرت در مدينه خواند، در صحرا بود. آن حضرت نماز را در صحرا خواند سپس در سده دوم هجرت، آن نمازگاه را مسجد کردند. در سبب نامگذاري آن به غمامه نوشته‏اند: رسول خدا در آنجا براي باران دعا کرد و چون دعا خواند ابري پديد آمد و باران باريد. اين مسجد هم اکنون توسعه يافته و به سبکي نو ساخته شده است.

مَشْرَبه ام ابراهيم

‏ در سبب نامگذاري آن نوشته‏اند: ماريه قبطيه، ابراهيم فرزند رسول خداصلي الله عليه وآله را در اين مکان به دنيا آورد. و در تاريخ آمده است: رسول خداصلي الله عليه وآله در مشربه ام ابراهيم نماز گزارد. مشربه بستاني بوده است در منطقه عاليه يا عوالي مدينه، در شمال مسجد بني قريظه، در حال حاضر آثار آن از ميان رفته و به صورت يک قبرستاني باقي مانده است.

مسجد ابوذر

 اين مسجد در انتهاي شارع ابوذر فعلي است و اخيراً آن را تخريب کرده و از نو با مساحتي بيشتر ساخته‏اند.  اين مسجد در فاصله يک فرسنگ و نيم از مدينه قرار داشته که اکنون با گسترش شهر، اين مسافت کمتر شده است. چون درخت کناري در کنار مسجد بوده، اين مسجد به نام شجره معروف گرديده است. اهميت اين مسجد بيشتر در آن است که رسول خداصلي الله عليه وآله در عمره حديبيه، عمرة القضاء و در حجة الوداع، در آنجا محرم شد. هم اکنون حاجيان ايراني که پيش از اعمال عمره به مدينه مي‏روند، در مسجد شجره احرام مي‏بندند. اين مسجد در سال‏هاي پيش بسيار محقر و خالي از نظافت بود. در نوسازي اخير (از 1366 به بعد) بر مساحت مسجد افزوده‏اند؛ چنانکه مساحت مسجد حدود 26000 متر مربع مي‏باشد. در بيرون مسجد بيش از پانصد دوش حمام و بيش از سيصد و پنجاه عدد دستشويي ساخته شده است.

مسجد مباهله‏

مسجدي را که به نام مسجد مباهله نشان مي‏دهند، نماينده رويدادي تاريخي و بزرگ است. مباهله در لغت بر يکديگر نفرين و لعنت کردن است. در سال دهم هجرت گروهي از ترسايان نجران‏  ) ناحيه‏اي است در يمن در جنوب عربستان) نزد حضرت رسول صلي الله عليه وآله آمدند و درباره عيسي عليه السلام با او گفتگو کردند. رسول خداصلي الله عليه وآله فرمود: عيسي بنده خدا و کلمه او بود که آن را بر مريم القا فرمود. گفتند چگونه ممکن است انساني بي پدر به دنيا آيد؟ قرآن در اين باره نازل شد که مَثَل عيسي، مثل آدم است. چون گفتگو دراز گرديد رسول خداصلي الله عليه وآله به حکم خدا فرمود: ما و شما پسران، زنانمان و خودمان مباهله مي‏کنيم تا دروغ گويان مشمول لعنت الهي گردند. در آن روز که بيست و چهارم و به قولي بيست و يکم ذوالحجه بود، رسول خدا با علي مرتضي و فاطمه زهرا و حسن و حسين عليهم السلام براي مباهله بيرون شدند. ترسايان چون شکوه و جلال آن بزرگواران را ديدند، ترسيدند و از مباهله چشم پوشيدند و با رسول صلي الله عليه وآله مصالحه کردند و جزيه پذيرفتند.

احد

عكس

دره و کوهي است که بدين نام شهرت دارد و در يک فرسنگي شمال مدينه واقع شده، و هم اکنون به خاطر گسترش شهر، قسمت فراواني از اين فاصله را ساختمان‏ها پر کرده است. اين جا بود که دومين جنگ ميان مسلمانان و مشرکان‏ مکه در سال سوم هجرت رسول صلي الله عليه وآله درگرفت. هنگامي که به رسول خدا خبر دادند ابوسفيان با سپاهيانش به مدينه روي نهاده‏اند، حضرتش شوراي جنگي تشکيل داد. نظر سالخوردگان اين بود که شهر حالت دفاعي داشته باشد ولي جوانان که قاطعيت بيشتري داشتند، گفتند: به بيرون شهر مي‏رويم و بر دشمنان حمله مي‏بريم چون اينان در اکثريت بودند. رسول خداصلي الله عليه وآله رأي آنان را پذيرفت. سلاح پوشيد و آماده رفتن شد. از سوي ديگر مشرکان مکه خود را به ذوالحليفه رساندند و از آنجا به شمال يثرب رفتند و در کنار احد موضع گرفتند. شمار سپاهيان اسلام يک هزار تن بود. پيش از شروع جنگ عبداللَّه بن اُبَي - سردسته منافقان - به عنوان اعتراض با سيصد تن از مردم خود به مدينه برگشت و گفت: محمد از بچه‏ها پيروي کرد و رأي مرا ناديده گرفت. مشهور است که آيه 167 سوره آل عمران درباره او نازل شد. با جدا شدن عبداللَّه و پيروان او از پيامبر، تنها هفتصد تن باقي ماندند. رسول خداصلي الله عليه وآله عده‏اي از تيراندازان را بر جبل رمات گمارد و به عبداللَّه بن جبير، سردسته تيراندازان فرمود مواظب باشيد دشمن از پشت سر به ما حمله نکند. تا پايان جنگ بر جاي خود باشيد، جنگ به سود ما باشد يا به‏ زيان ما. با نخستين حمله مسلمانان، سپاه مکه عقب نشست و سربازان اسلام به گردآوري غنيمت پرداختند. گروه تيرانداز نيز براي آن که از به دست آوردن غنيمت عقب نماند، موضع خود را رها کرد و عبداللَّه هرچه کوشيد مانع آنان شود نپذيرفتند. همين که آنان مدخل دره را رها کردند سواره نظام دشمن به سرکردگي خالد بن وليد، ناگهان بر سپاه اسلام حمله برد، در جريان اين حمله حمزه عموي رسول خداصلي الله عليه وآله و نزديک به هفتاد تن از مسلمانان شهيد گرديدند. مزار حمزه سيدالشهدا و ديگر شهيدان در دامنه کوه قرار دارد. در شمار شهداي احد افرادي چون: مصعب بن عمير، حنظله غسيل الملائکه نيز به چشم مي‏خورند. پيامبرصلي الله عليه وآله از شهادت حمزه بسيار غمگين شد و به او لقب سيد الشهد داد.

 

برگرفته از آثار : مرکز حج و زیارت

[ دوشنبه هفتم اسفند 1391 ] [ 10:11 ] [ جلال حیدریان ] [ ]

عکس

 باحمد و سپاس خدای بی همتا را که توفیق خدمتگزاری ضیوف الرحمن را نصیب فرمود

وظیفه خود میدانیم ابتدا باید قدرشناس باشیم ، قدرشناس آنانی که با تمام زندگی دنیایی

 خویش وداع کرده و همه سختی ها و رنجها را بجان خریدند تا ایرانی آباد و سربلند با

مردمی در رفاه ، آرامش و آسایش داشته باشند . حمدوسپاس خدا را که زندگیم را در

کشوری برگزید که مردان شیردل کفر ستیزو زنانی فداکار و مومن و رستگار دارد.

 خدایا رحمت و درود برشهیدان اسلام،  بر مردانی که رفتند و به شهادت رسیدند تا ما بمانیم

 ونگهبان وحافظ باغ سرسبزشان باشیم .

سلام بر مدینه - سلام بر بقیع .سلام بر شهدای احد و سلام بر رسول اکرم (ص)و سلام

 بر کوثر نبی اسلام حضرت فاطمه(ص) و سلام بر نور، بر خانه عشق و سلام بر ابراهیم که

 تجدید بنا کرد . سلام بر بلال که بر بام کعبه اذان گفت،  سلام بر تمام کسانی که این سفر

 معنوی را به ما هدیه دادند.

معبودا چه زیباست  شبهای مدینه، چه زیباست هنگام ارتباط و وصل عاشق ومعشوق،

 چه تماشایی است لحظاتی که پیوند می خورد عبد با معبود ، و این زمان زمانی است که

 درمان می شود درد های لاعلاج ۰

سلام بر صحن و شبستان مسجد النبی (ص) . وسلام بربقیع ای وارث اندوه وغم

 فاطمه(س)واما بقیع از هم اینک چشم انتظار وارث اندوه فاطمه است!  

آمده ام با تمام دلم،با قدم های احساسم،با حضور هر چه تمام ارادتم

آمده ام تا فانوس های روشن اشک هایم را،بر مزار بی چراغت بیاویزم

آمده ام،کبوترانه     آمده ام-تا از دستان مهربانت ،آب ودانه دهی!

یا رسول الله پذیرایمان باش

  باز هم خدایا شکرت که این سفررا به ما هدیه دادی.

 

[ شنبه پنجم اسفند 1391 ] [ 11:1 ] [ جلال حیدریان ] [ ]

 

شرح وظایف مدیران و عوامل ثابت خدماتی

 هتل‌های عمره مفرده


با توجه به توفیق خدمت به زائران حرم نبوی به منظور آشنایی عوامل با شرح وظایف و اطلاع کامل از دستورالعملها و انتظارات سازمان محترم حج وزیارت برآن شدیم تا بخشی از وظایف عزیزان را در ذیل این نوشته متذکر گردیم .

1. وظایف قبل از سفر
1.1. دریافت حکم از دفاتر حج و زیارت استان
1.2. انتخاب عوامل پذیرائی توانا و خوش‌برخورد و آراسته و آشپز مجرب و ماهر
1.3. معرفی و تهیه مدارک و فرم‌های لازم جهت مصاحبه عوامل به واحد اعزام
1.4.مطالعه دقیق دستورالعمل‌های ارائه شده در زمینه موضوعات مربوط به تغذیه و تدارکات، حمل و نقل و خصوصاً تعهدات هتل‌ها و تفهیم آن به معاون و عوامل ذیربط
تدارکات: دانستن نوع جنس، تاریخ تولید، وزن، سرانه هر نفر
حمل و نقل: دانستن شرکت حمل و نقل سعودی طرف قرارداد، نوع ماشین خروجی و زیارت دوره، مدل ماشین
هتل‌ها: دانستن قسمت‌هایی از قرارداد عمره پیوست‌های شماره:
3. شرایط خاص اسکان زائران
4. حمل و نقل زائران
7. دفاتر اطلاع‌رسانی استقبال
8. لیست وسایل داخل اتاق‌ها
9. وسایل مورد نیاز رستوران
10. سالن اجتماعات و سخنرانی
11. وسایل مورد نیاز آشپزخانه

1.5. برگزاری جلسات توجیهی با عوامل و پذیرش مدت مأموریت حداکثر 2 ماه به خصوص برای کارمندان
1.6. تهیه لباس فرم و کارت شناسایی برای کلیه عوامل و آلبوم مشخصات عکس‌دار خود و عوامل ثابت طبق چارت هر هتل
1.7. برنامه‌ریزی برای انجام کارهای فرهنگی در هتل (طبق دستور‌العمل بعثه مقام معظم رهبری«حفظ ‌الله»)
1.8. تهیه و تکثیر فرم‌های مورد نیاز
1.9. تهیه شرح وظایف هر کدام از عوامل و ابلاغ به آنها برابر دستورالعمل‌های سازمان
1.10. داشتن گوشی تلفن همراه با لوازم جانبی در عربستان جهت استفاده از سیم کارت تحویلی از ستاد
2. وظایف در زمان حضور در عربستان
2.1. تقسیم کار بین عوامل، اعلام شرح وظایف و نظارت دقیق بر عملکرد آنان
2.2. تشریح وضعیت کار عوامل در عربستان مانند ساعات کار، امکانات، مقدورات و محدودیت‌ها و غیره
2.3. حضور دائم مدیر و معاون او در هتل
2.4. توجیه عوامل خود نسبت به قوانین و مقررات و وظایف با توجه به هتل محل استقرار
2.5. تهیه آلبوم مشخصات عکس‌دار خود و عوامل ثابت طبق چارت هر هتل و ارائه یک نسخه از آن به ستاد در بدو ورود
2.6. رعایت شئون خدمتگزاری به زائران نظیر آراستگی لباس، وضعیت ظاهری، برخورد مؤدبانه و غیره
2.7. نگهداری بلیت هواپیمایی خود و عوامل که رفت و برگشت است (در صورت مفقود شدن مبلغ 50 دلار توسط شرکت‌های هوایی جهت صدور مجدد بلیط دریافت می‌شود)
تذکر: مسئولیت انجام وظایف مشروحه فوق مستقیماً بر عهده‌ی مدیران ایرانی هتل‌ها است و معاون وی موظف است زیر نظر او به انجام امور محوله از سوی او مبادرت نماید. البته تذکر فوق نه اینکه نافی تقسیم کار مشخص و منطقی بین مدیر و معاون نخواهد بود، بلکه ضرورت آن در عرصه عمل و اجرا کاملاً محسوس و ملموس است و بر انجام آن تأکید می‌شود.
تذکر مهم: در صورت تشرف خانوادگی مدیر و عوامل ثابت به صورت زائر بازگشت آنان به ‌ایران به همراه کاروان مربوطه خواهد بود و اقامت آنان در عربستان منوط به کسب مجوز قبلی با تعیین مدت اقامت و پرداخت هزینه‌های مربوطه می‌باشد (تخلف از این بند بر ارزش‌یابی آنان تأثیر‌گذار خواهد بود)
3. وظایف مدیران ثابت عمره3.1. انتخاب یک نفر از عوامل خود به عنوان مسئول امور فرهنگی هتل به منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی امور فرهنگی. (در صورت عدم معرفی مسئول امور فرهنگی توسط بعثه)
3.2. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های فرهنگی هتل.
3.3. آماده‌سازی ورودی هتل و محل استقرار زائران (در مدینه و مکه) از جهت پوشش تبلیغی و نیز اطلاع‌رسانی به آنان با هماهنگی واحد اطلاع‌رسانی ستاد عملیات عمره در عربستان
3.4. کنترل ماهواره و بستن کانال‌های غیرمجاز تلویزیونی مورد استفاده هتل‌ها و چک کردن آنها به صورت روزانه
3.5. حضور در مراسم استقبال و بدرقه از زائران هنگام ورود و خروج از هتل
3.6. هماهنگی لازم در برنامه‌های فرهنگی با مدیران و روحانیون محترم کاروان‌ها
3.7. ایجاد هماهنگی لازم برای برگزاری هر چه بهتر مراسم عمومی بعثه در آن هتل
3.8. تشکیل شورای فرهنگی هتل با عضویت:
  1) روحانیون کاروان‌های مستقر در هتل
  2) مدیران کاروان‌های مستقر در هتل
  3) مسئول امور فرهنگی هتل
  4) پزشک مستقر در هتل
  5) مدیر ثابت
3.9. استفاده بهینه از امکانات صوتی و تصویری هتل در جهت آموزش و اطلاع‌رسانی
4. امور مرتبط با ستاد
4.1. هماهنگی با مسئول ستاد و ارسال گزارش‌ها و فرم‌های مورد نیاز برابر زمان‌بندی اعلام شده توسط ستاد
4.2. عدم پذیرش مهمان توسط مدیر ثابت هتل بدون هماهنگی و مجوز ستاد
4.3. حسن همکاری و مساعدت با مدیر دوره‌ی بعد و آشنا نمودن وی با امور جاری هتل که به صورت کتبی به مدیر جدید داده می‌شود و یک نسخه‌ی آن تحویل ستاد می‌گردد.
4.4. تکمیل فرم زائرین گم شده، و گزارش کردن وضعیت بیماران اورژانسی یا حوادث احتمالی به ستاد (برابر فرم مربوطه).
4.5. ایجاد بایگانی منظم در زمینه‌های تدارکات، مکاتبات اداری، امور مالی و‌... و ارائه‌ آن به مدیر جدید و نیز آماده بودن‌ آنها جهت بازدید مسئولان ستادی.
4.6. ارسال صورت‌جلسات هفتگی به ستاد منطقه.
4.7. انتقال هر گونه حادثه، اتفاق و مشکل در سریع‌ترین زمان ممکن به ستاد منطقه.
5. امور درمانی و بهداشتی
5.1. پیش‌بینی و تأمین امور رفاهی، نظافتی و بهداشتی با تجهیز یکی از اتاق‌های مناسب هتل به عنوان محل کار پزشک و امور پزشکی با هماهنگی ستاد و مرکز پزشکی حج
5.2. هماهنگی با پزشکان اعزامی در کنترل و بازرسی امور بهداشتی هتل و مواد غذایی به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل
5.3. تأکید بر رعایت اصول بهداشتی آشپزخانه، ظروف آشپزی و غذاخوری، یخچال و سردخانه، انبار مواد غذایی و سایر امکانات جانبی و مربوطه.
5.4. تأکید و نظارت به رعایت موارد بهداشتی در رستوران مانند استفاده از دستکش یک بار مصرف توسط عوامل بومی و ایرانی و مصرف کلاه، پیش‌بند و دستکش توسط آشپزها و گذاشتن قاشق در مواد غذایی مشترک مانند شکر یا زیتون.
5.5. کنترل نصب جای صابونی مایع در دستشویی‌های عمومی هتل و شارژ آنها
5.6. رعایت موارد بهداشتی در هتل نسبت به تدارکات، تغذیه، آشپزخانه، نظافت و‌... که طی بخشنامه‌ ویژه بهداشت ابلاغ خواهد شد. (شستشوی ظروف بسیار مهم و مورد توجه است)
5.7. کنترل کارت بهداشتی عوامل بومی هتل
6. امور مربوط به اسکان
6.1. اطلاع از امکانات و خدمات در هتل و ارائه خدمات برابر دستورالعمل‌ و شرح وظایف مدیران و بخشنامه صادره از سوی ستاد.
6.2. نظارت دقیق بر حسن اجرای قرارداد منعقده با هتل و اخذ امکانات و خدمات لازم از هتل‌ها برابر قرارداد.
6.3. برگزاری جلسه معارفه رسمی با مدیران سعودی هتل و برقراری هماهنگی در جهت اداره‌ هتل به نحو مطلوب.
6.4. کنترل ظرفیت کلی هتل، تعداد طبقات، اتاق‌ها و تخت‌های هر اتاق براساس پلان.
6.5. کنترل مستمر پلان‌ها و اعلام هر گونه مغایرت و اشکال و یا تغییر به ستاد.
6.6. نظارت بر روند استقرار و منظم و آرام زائرین، و ارائه گزارش به موقع به ستاد، در صورت بروز هر گونه اقدام مغایر با توافقات انجام شده.
6.7. خالی نگه‌ داشتن اتا‌ق‌های خارج از پلان یا استفاده نشده توسط گروه‌ها و اعلام به موقع آن به ستاد.
6.8. تعیین دفتری مجهز به لوازم اداری در دسترس زائرین به عنوان محل کار خود (ویژه دوره اول).
6.9. نظارت و پیگیری مستمر و دقیق بر تأمین کلیه امکانات رفاهی زائرین و خدمات لازمه از قبیل آسانسور، کولر، آب گرم، آب شرب، برق و کنترل لوازم و تأسیسات هر اتاق و غیره.
تبصره: در صورت بروز هر گونه نقص و کمبود بلافاصله با هماهنگی مدیر سعودی هتل نسبت به رفع نقص اقدام شود و در صورت هر گونه اهمال از سوی مدیر سعودی، ضمن گزارش به ستاد با موافقت ستاد، سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام و صورت هزینه اسناد مربوطه به ستاد تحویل شود.
6.10. برقراری جلسات منظم هفتگی با مدیر سعودی هتل جهت بررسی وضعیت هتل و رفع نواقص احتمالی و اعلام تاریخ و ساعت و ارسال صورتجلسات به ستاد.
6.11. برگزاری جلسه معارفه عوامل بومی هتل با حضور مدیر ثابت جدید و قدیم.
6.12. کنترل کارت بهداشت عوامل بومی و نصب کارت بهداشت عوامل ایرانی در محل مناسب (ترجیحاً دفتر مدیر)
6.13. اخذ فهرست عوامل سعودی هتل همراه با شرح وظایف آنان جهت نظارت بهتر بر عملکرد آنان.
• مدیر باید بر وجود تعداد کافی کارگر محلی در هر یک از واحدها و طبقات هتل نظارت نماید. و فهرست اسامی و مشخصات و تابعیت و شرح وظایف و نام مسئول مستقیم آنها را از طرف سعودی دریافت کند و ملبس بودن آنها به لباس متحدالشکل و الصاق کارت شناسایی عکس‌دار بر سینه را کنترل نماید و جایگاه استقرار آنها در طبقات را با تابلو مشخص کرده تا در مراجعه زائرین جهت استفاده از خدمات خانه‌داری تسهیل گردد.
6.14. دریافت آلبوم عکس‌دار مشخصات کامل عوامل خدماتی بومی هتل در بخش‌های مختلف از مسئول سعودی هتل.
6.15. کلیه عوامل خدماتی بومی هتل در بخش‌های مختلف با رنگ لباس متفاوت در نظر گرفته شوند (رستوران، خانه‌داری طبقات، صیانه، حمل بار)
6.16. نصب تابلو، نشانه‌های راهنما و اطلاعیه‌های مورد نیاز در تابلوی اعلانات و رعایت اصول اطلاع‌رسانی هماهنگ در هتل و جلوگیری از پراکندگی نصب اطلاعیه‌ها.
6.17. کنترل ساعت‌های نصب شده در هتل در طول شبانه‌روز و اطمینان از صحت آنها.
6.18. بازدید از کلیه اتاق‌های هتل در زمان تحویل گرفتن هتل و اطمینان از تفکیک شدن اتاق‌های تودرتو و قفل بودن درب آنها.
6.19. در بدو ورود زائرین، استقبال و خوش‌آمدگویی و هدایت آنان به اتاق‌های خود طبق پلان تهیه شده توسط مدیر راهنما.
6.20. توجیه زائرین نسبت به مقررات هتل با حضور مدیر راهنما، معاون و روحانی و ارائه آخرین اطلاعات به آنها در بدو ورود با صرف حداقل زمان و معرفی خانه‌دار و معاون ایرانی هتل.
6.21. نظارت بر روند تحویل کلید اتاق‌ها به زائرین در قبال دریافت کارت شناسایی زائرین.
6.22. نظارت بر جمع‌آوری گذرنامه‌ها توسط مدیر راهنما و تحویل آن به مدیر سعودی هتل و دریافت رسید که بدیهی است در خصوص افرادی که نیاز به تهیه ویلچر دارند هماهنگی در ارائه اصل گذرنامه به آنان می‌بایست مورد نظر قرار گیرد.
6.23. همکاری و نظارت دقیق بر اسکان زائرین و حل مشکلات احتمالی تا پایان اسکان با حضور مؤثر خانه‌دار.
6.24. برنامه‌ریزی و اعلام زمانبندی نظافت و سرویس اتاق‌ها در هر طبقه.
6.25. نظارت بر نظافت روزانه و تعویض ملحفه‌ها و حوله‌ها با توجه به درجه هتل و در هنگام نیاز توسط خانه‌دار ایرانی هتل. (تحویل فرم نظافت بین هفته (بعد از امضای مدیر ثابت) به مدیر راهنما و گرفتن امضاء از مدیر راهنما)
6.26. نظارت بر تکمیل چک لیست نظافت و سرویس اتاق‌ها قبل از ورود هر کاروان که بایستی به تأیید خانه‌دار ایرانی هتل برسد.
6.27. نظارت بر استفاده صحیح از کارت مخصوص سرویس و نظافت اتاق‌ها توسط زائرین.
6.28. نظارت مداوم بر نظافت پلکان‌ها، راهروها، آشپزخانه و غذاخوری، تأسیسات و امکانات جنبی مربوط به سردخانه، یخچال، انبار مواد غذایی، محل شستشو و غیره.
6.29. حفظ متانت و بردباری و رعایت اخلاق اسلامی و هماهنگی کامل در برخورد با مدیر سعودی و راهنمایی زائران و انتقال درخواست‌های خود در چارچوب قرارداد با مدیر سعودی (در صورت عدم همکاری و یا بروز مشکلاتی از ناحیه مدیر سعودی، قبل از هر گونه اقدامی موضوع به ستاد منعکس تا تصمیم مقتضی گرفته شود).
6.30. تأمین نیازهای تدارکاتی زائرین ورودی به هتل در اتاق‌ها (چای، قند، نمک، آب، پودر لباسشویی، شامپو و صابون، دستمال کاغذی،‌ بشقاب، کارد میوه‌خوری و لیوان و سینی و دمپائی) و کسری اقلام بهداشتی از طریق مدیر سعودی هتل.
6.31. مشخص نمودن قبله در اتاق‌ها.
6.32. اعلام ساعات حضور در مسجد النبی برای آقایان و خانم‌ها و همچنین قبرستان بقیع برای آقایان و کنار قبرستان بقیع برای خانم‌ها.
6.33. عدم اسکان زائرین بیش از طول مدت پیش‌بینی شده (در صورت ضرورت کسب اجازه کتبی ستاد و ایجاد هماهنگی در این مورد لازم است).
6.34. ایجاد کشیک شبانه بین ساعات 24 تا 6 صبح با هماهنگی مدیر ثابت از بین عوامل ثابت و اعلام جدول شیفت به ستاد.
6.35. نظارت بر دریافت امانات زائرین توسط مدیر سعودی هتل در قبال اخذ رسید.
6.36. تنظیم توصیه‌ها و تذکرات لازم در هر هتل و الصاق آن پشت درب اتاق‌ها جهت توجیه زائرین.
6.37. شناخت نقاط حادثه‌خیز در هتل نظیر آتش‌سوزی و سقوط از پنجره، پشت‌بام و‌... و آمادگی لازم خود و عوامل در بروز حوادث غیرمترقبه و راه‌های پیشگیری.
6.38. اعلام رعایت اصول ایمنی در هتل از طریق نصب اطلاعیه‌های هشدار دهنده جهت جلوگیری از (سرقت، آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی، سقوط از پنجره یا پشت‌بام، آسانسور و‌...)
6.39. نظارت بر سیستم تصویری اتاق‌ها به منظور دریافت شبکه‌های تلویزیونی مجاز و تلاش جهت بستن کانال‌های غیرمجاز و کنترل روزانه.
6.40. ایجاد بایگانی منظم از چک لیست‌های خانه‌داری در مورد نظافت و سرویس اتاق‌ها جهت پاسخگویی به موارد و شکایات احتمالی آینده.
6.41. رفع نقص از ظروف و وسایل مورد استفاده زائرین در اتاق‌ها و رستوران که به مرور زمان مستهلک شده است.
6.42. نظارت و شمارش انتقال ساک‌های زائرین به اتاق‌ها به هنگام ورود با توجه به شماره درج شده بر روی آنها توسط عوامل بومی هتل (ویژه مکه مکرمه).
6.43. نظارت بر انتقال ساک‌های زائرین به طبقه‌ همکف و ماشین بار توسط عوامل بومی هتل (ویژه مکه و مدینه).
6.44. پیگیری سمپاشی هتل برای مبارزه با حشرات موذی به هنگام ضرورت توسط مدیر سعودی هتل.
6.45. کنترل بر تعویض ملحفه‌های مندرس، شستشوی حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی توسط عوامل بومی.
7. امور تغذیه و تدارکات:
7.1. تحویل گرفتن مواد غذایی و تدارکات و ارائه رسید مهر شده به تحویل دهنده، اطلاع از موجودی انبار و اعلام به موقع نیازها طبق برنامه‌ریزی واحد تدارکات مناطق.
7.2. نصب برنامه غذایی در رستوران جهت اطلاع زائران.
7.3. نظارت بر کیفیت توزیع سه وعده غذا (صبحانه، ناهار، شام) و میوه طبق برنامه اعلام شده.
7.4. نظارت بر پذیرایی از زائرین هنگام ورود.
7.5. کنترل آب زیارت دوره اتوبوس‌ها و تأمین کسری آن و تحویل آب میوه سرد.
تبصره مهم: در صورت کمبود یا نبودن آب اتوبوس‌های زیارت دوره و خروجی آب خنک به مقدار مورد نیاز تأمین و طی گزارشی به همراه شماره اتوبوس و شرکت مورد نظر سریعاً به واحد تدارکات منطقه اعلام گردد.
7.6. با توجه به طبخ متمرکز در مدینه و مکه ارائه آمار دقیق غذای معمولی و رژیمی و نظارت بر توزیع به موقع و با کیفیت آن الزامی است.
7.7. نظارت بر نوع و روش توزیع میوه براساس جدول مربوطه.
7.8. ارائه غذای سرریز به متقاضیان در سالن غذاخوری به صورت محترمانه.
7.9. اعلام نیازها و کسری تدارکاتی در زمان قابل قبول به نحوی که تأمین آن امکان‌پذیر باشد.
7.10. نظارت بر کنترل رفت و آمد عوامل بومی هتل جهت جلوگیری از انتقال اقلام تدارکاتی.
7.11. نصب قفل و ایجاد زمینه حفظ اموال و اقلام تدارکاتی موجود در انبارها.
7.12. رعایت دقیق توزیع میوه طبق برنامه غذایی. عدم سرو میوه‌های کوچک و دریافت میوه‌های درجه یک فقط.
7.13. جلوگیری از انتقال اقلام تدارکاتی به‌ ایران توسط عوامل ثابت.
7.14. تحویل گرفتن اقلام تدارکاتی برابر قرارداد از نظر مارک، نوع کالا، وزن و تاریخ مصرف و نوع بسته‌بندی.
7.15. عدم امضاء و مهر فاکتورهای تدارکاتی قبل از شمارش دقیق و یا تحویل ناقص و گیر بودن کالا و تأیید آن پس از تحویل کامل آنها.
7.16. منظم بودن انبار تدارکات و مجزا بودن اقلام از یکدیگر و زدن اتیکت برای هر یک از آنها و استفاده از پالت برای اقلامی مانند شکر، قند و‌...
7.17. در صورت تحویل کالا و اقلام تدارکاتی به هتل‌های دیگر با هماهنگی مسئول تدارکات دریافت رسید و بایگانی آن الزامی است.
7.18. کلیه اقلام وارده و صادره از انبار به صورت روزانه در سیستم رایانه‌ای ثبت و با هماهنگی مسئول واحد رایانه ستاد مرکزی و واحد تدارکات ستاد منطقه کنترل گردد.
7.19. تذکر جدی به کارگران بومی در حضور مدیر هتل جهت عدم خارج کردن مواد غذایی تحت هر شرایط و با هر عنوان و در صورت مشاهده (حتی بطری آب) و برخورد با متخلف.
8. امور مربوط به حمل و نقل:
8.1. کنترل و بازرسی اتوبوس‌ها پس از پیاده شدن زائرین توسط یکی از عوامل که همواره برای این امر اختصاص یافته و مهر برگه رانندگان پس از امضاء مسئول هر اتوبوس که از طرف مدیر راهنما معین شده است. (ثبت اطلاعات مربوط به راننده اتوبوس و شماره همراه و شماره اتوبوس و شرکت حمل و نقل و نام کارگزار و استان مربوطه ضروری است).
8.2. نظارت و تجهیز کاروان جهت عزیمت به زیارت دوره و بازرسی اتوبوس‌ها در برگشت و مهر کردن برگه رانندگان پس از امضاء مسئولان اتوبوس‌ها.
تذکر: مهر کردن برگه رانندگان به منزله عدم جا ماندن وسایل در اتوبوس‌ بوده و پس از آن شرکت حمل و نقل سعودی هیچ ادعایی را نخواهد پذیرفت.
8.3. نظارت بر اجرای برنامه زمانبندی حرکت اتوبوس‌ها از مقابل هتل طبق برنامه از پیش تنظیم شده و ثبت اطلاعات مربوط به اتوبوس‌ها و ماشین‌ بار و اسامی رانندگان و شماره تلفن همراه آنها در دفتر مربوطه.
8.4. انتخاب یک نفر در هر هتل برای حضور و غیاب اتوبوس‌ها و بازرسی اتوبوس‌ها و اعلام نام ایشان به واحد حمل و نقل منطقه.
8.5. نظارت مستمر و دقیق بر سرویس‌های ایاب و ذهاب زائرین به حرم و بالعکس و اعلام موارد نقص به ستاد منطقه.
8.6. پیگیری حضور به موقع اتوبوس‌های زیارت دوره و همچنین اتوبوس‌های حمل زائرین به مکه یا جده و اعلام موارد نقص به ستاد منطقه.
8.7. نظارت بر نظافت و تمیز بودن اتوبوس‌های جده و زیارت دوره و اعلام موارد منفی به ستاد منطقه.
8.8. کنترل آب مورد نیاز اتوبوس‌ها و زیارت دوره و اتوبوس‌های خروجی و در صورت عدم وجود از طریق هتل تأمین و طی نامه‌ای مشخصات شرکت حمل و نقل و شماره اتوبوس سریعاً به ستاد اعلام گردد.
9. امور مربوط به مدیران راهنما:
9.1. ارائه فرم‌های مربوط به برنامه کاروان‌ها در ایام اقامت در هتل به مدیر راهنما مثل: (زمان زیارت دوره، تعداد اتوبوس‌ها، محل برگزاری جلسات و زمان آن، ساعات صرف غذا، شیفت تلفن،‌زمان تخلیه اتاق، بارگیری ساک‌ها و زمان برگزاری جلسات مدیران راهنما و 4 برگ تذکرات ستاد منطقه) و نصب آن در تابلو اعلانات.
9.2. نظارت دقیق بر عزیمت تمامی زائرین برای انجام زیارت اول طبق برنامه اعلام شده.
9.3. همکاری با مدیر راهنما در انتقال بیماران به درمانگاه یا بیمارستان و یافتن زائرین گمشده.
9.4. همکاری و همراهی با مدیر راهنما در صورت بروز هر گونه حادثه از جمله تصادف، فوت زائر و سایر موارد.
9.5. هدایت مدیران راهنما جهت اعلام ورود به ستاد منطقه حداکثر تا 24 ساعت پس از ورود.
تذکر: رعایت این بند در مکه شامل کلیه کاروان‌ها و در مدینه شامل پروازهای ورودی از جده می‌باشد. در صورت عدم تحویل فرم حواله بین راهی صادر نخواهد شد.
9.6. ارائه جدول شیفت و حضور مستمر در رزرویشن هتل و پاسخگویی به تلفن زائرین و خانواده آنان توسط مدیران و معاونین راهنما و نظارت بر این امر.
9.7. مساعدت و همکاری لازم با روحانی و مدیر و معاون راهنما از یک سو و عدم دخالت در وظایف آنها از سوی دیگر.
9.8. تکمیل فرم ارزشیابی مدیران راهنما و گزارش جلسه مشورتی مدیران راهنما و روحانیون و تحویل آنها در جلسه مدیران ثابت (برابر فرم مربوطه).
9.9. برنامه‌ریزی و تنظیم جدول شیفت مدیران راهنما و زمانبندی جلسات آموزشی گروه‌ها جهت استفاده عادلانه از سالن اجتماعات.
ج) شرح وظایف رابط فرهنگی هتل‌ها:
براساس مصوبات کمیته فرهنگی شرح وظایف رابطین فرهنگی هتل‌های عمره به شرح زیر اجرا می‌گردد.
الف) برای کاروان‌های عمره شورای فرهنگی با عضویت: روحانی کاروان، مدیر راهنما، معاون کاروان، رابط فرهنگی مجتمع و دو نفر از زائران به انتخاب روحانی و مدیر تشکیل می‌شود و این شورا بر چگونگی فعالیت‌های فرهنگی هر کاروان نظارت خواهد داشت.
ب) در هتل‌ها، شورای فرهنگی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود.
• مدیر ثابت
• مدیران و روحانیون کاروان‌های مستقر در آن هتل
• رابط فرهنگی هتل
ج) داشتن رابط فرهنگی در هر هتل تأکید و مقرر شد:
یک نفر از خدمه هتل‌های ثابت عمره به عنوان رابط فرهنگی تعیین و با شرح وظایف زیر انجام وظیفه نماید: (شامل هتل‌هایی که رابطه فرهنگی ندارند)
1. برنامه‌ریزی مناسب برای تشکیل جلسات و جلوگیری از تداخل جلسات کاروان‌ها با یکدیگر.
2. برگزاری مسابقات فرهنگی با هماهنگی روحانی کاروان براساس سیاست‌های مصوب بعثه.
3. راه‌اندازی و اداره کتابخانه داخلی بعثه، و جمع‌آوری و سازماندهی کتب اهدائی زائران جهت بهره‌برداری زائران دیگر.
4. ساماندهی تبلیغات داخلی هتل، تابلو اعلانات و نظم‌دهی به آنها با همکاری واحد اطلاع‌رسانی ستاد.
5. تأمین وسایل کمک آموزشی و اقلام فرهنگی مورد نیاز و مراقبت و نگهداری از آنها.
6. ایجاد امکانات لازم برای حضور مؤثر زائران در جلسات آموزشی کاروان‌ها.
7. برنامه‌ریزی جهت شرکت هرچه بهتر زائران در مراسم اعلام شده از سوی بعثه در مناسبت‌های اسلامی و ملی.
8. نصب نشان قبله و جدول اوقات شرعی در اتاق‌ها و کنترل و نظارت بر آن در طول عملیات عمره.
9. عرضه فرآورده‌ها و محصولات فرهنگی مؤسسه مشعر به زائران و شرکت در جلسات شورای فرهنگی کاروان.
د) شرح وظایف مسئول استقبال:
1. حضور مستمر در محل استقبال جهت انجام وظایف و نظارت بر رفت‌وآمد زائران و کنترل عوامل بومی هتل.
2. نظارت بر شیفت رانندگان مینی‌بوس‌ و اتوبوس‌ها.
3. نظارت و همیاری دادن و تحویل گرفتن تخلیه اتاق‌ها و دقت بر شناسایی زائرین آن هتل.
4. ثبت اشکالات و نقایص هتل و اتاق‌ها در دفتر مشخص و انتقال به موقع آنها به مدیر یا خانه‌دار و پیگیری رفع آنها و ثبت زمان رفع نقص و پیگیری از زائر مربوطه
5. نظارت بر اثاثیه و ساک‌های زائرین (خروجی و ورودی).
6. نظارت بر حسن انجام کار شیفت تلفن مدیران و معاونین راهنما
ه) شرح وظایف خانه‌دار:
با توجه به ‌ایجاد پست خانه‌دار در چارت عوامل ثابت هتل‌ها، خانه‌دار ایرانی باید انسانی صبور و پرتلاش و اجتماعی باشد، به زبان عربی آشنا و ترجیحاً کار آزموده باشد، شرح وظایف نامبرده در ذیل ارائه می‌گردد:
1. شرکت در پذیرایی زائرین در ساعات توزیع غذا
2. آشنایی کامل با مفاد قرارداد اجاره هتل مندرج در انتهای این جزوه در جهت خدمات رسانی بهتر به زائرین
3. اطلاع‌رسانی صحیح به زائرین در مورد چگونگی نظافت اتاق‌ها و الصاق آن در پشست درب هر اتاق و تابلو اعلانات
4. کنترل امکانات موجود در هر اتاق با استفاده از چک لیست کمی و کیفی، مثلاً جدید و تمیز بودن ملحفه، پتو، بالش و ... (طبق فرم پیوست) قبل از ورود کاروان
5. نظارت بر کیفیت نظافت اتاق‌ها و طبقات
6. نظارت بر انجام وظایف خانه‌دار بومی هتل و تأیید گزارش‌های روزانه وی
7. نظارت بر توزیع مناسب و صحیح مواد بهداشتی
8. پیگیری و تأمین نیازهای ضروری زائرین و کوشش جهت رفع مشکلات آنها
9. نظارت مستمر بر رفت و آمدهای داخل طبقات
10. ارتباط نزدیک با مدیر راهنما جهت رفع مشکلات زائرین
11. کنترل اتاق‌ها و لوازم بعد از تخلیه اتاق و قبل از حرکت زائرین
12. تنظیم نمونه برگه امکانات هتل‌ برای پشت درب اتاق‌ها
13. کنترل تاریخ مصرف شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی طبقات
14. شستشوی دوره‌ای فرش، پتو و روتختی اتاق‌ها.
و) شرح وظایف انباردار:
1. شرکت در پذیرایی زائرین در ساعات توزیع غذا
2. آماده‌سازی محل انبار برای تخزین اقلام تدارکاتی
3. تخزین اقلام تدارکاتی براساس تاریخ مصرف آنها
4. ارائه اقلام تدارکاتی براساس تقدم تاریخ مصرف
5. تحویل گرفتن اقلام تدارکاتی در هر ساعت از شبانه‌روز
6. نظارت کمی و کیفی بر مواد تحویلی و اعلام هر گونه نقص به مدیر هتل
7. حفاظت از اقلام تدارکاتی
8. داشتن آخرین آمار اقلام موجود در انبار در هر زمان
9. تحویل و تحول اقلام انبار در ابتدا و انتهای مأموریت با فرم‌های مربوطه
10. استفاده از عوامل بومی در امور انبار با رعایت بهداشت
11. نصب اتیکت بر هر بخش از انبار برای مشخص و یکدست شدن محل نگهداری کالا
12. استفاده از کاردکس انبارداری جهت ثبت ورود و خروج و مانده کالا (با استفاده از فرم مصوب) و یا ثبت در سیستم رایانه
13. اطلاع‌رسانی به مدیر ثابت هتل در مورد اقلامی که مازاد بر مصرف بوده و امکان گذشتن تاریخ مصرف آنها وجود داشته یا غیرقابل مصرف خواهد شد (مثل لبنیات، میوه، تره‌بار) جهت انتقال به هتل‌های دیگر با هماهنگی ستاد منطقه
14. عدم تحویل اقلام تدارکاتی با مارک‌های متفرقه یا معیوب و‌... و یا کسب نظر ستاد از طریق مدیر ثابت هتل
15. عدم تحویل کلید انبار در هیچ شرایط به عوامل بومی
16. نظارت بر مصرف بهینه اقلام تدارکاتی و آب شُرب و جلوگیری از اسراف
17. تحویل دقیق مواد غذایی به رستورات و نظارت بر سرویس و توزیع و جمع‌آوری سریع و دقیق باقی مانده مواد پس از هر وعده غذایی نهار ـ شام ـ صبحانه.
ز) شرح وظایف آشپز هتل‌ها:
1. مشخص شدن آشپزخانه‌ای که از آن غذا دریافت می‌نمایند.
2. وظایفی که آشپز هتل باید پیگیری نماید:
• شناسایی محل استقرار گرمکن در هتل و کنترل سالم بودن و نزدیک بودن پریز برق جهت وصل آن (تأکید می‌شود که کابل از قوت و توان کافی جهت عبور جریان برق هیتر می‌بایست برخوردار باشد).
3. شناسایی وضعیت ورودی هتل از نظر رمپ مناسب و جای توقف خودرو حمل غذا
4. آشنایی کامل با گرمکن حمل غذا و کنترل عملکرد سالم آن از لحظه تحویل‌گیری
مهم: سرو غذای گرم با دورچین مرتب و خوش‌منظر از زمان شروع سرو غذا تا 30 دقیقه پس از پایان وقت اعلام شده
5. کنترل گرم‌کن پس از تحویل‌گیری از این نظر که نام هتل روی آن صحیح درج شده باشد و مقدار و نوع غذا درج شده روی آن درست و کافی باشد.
6. کنترل وضعیت بهداشت غذا و انتقال سریع هر گونه کاستی و مشکل به مدیر هتل جهت انعکاس به آشپزخانه
7. وصل کردن به برق و کنترل دمای مناسب داخل آن
8. جلوگیری از باز و بسته کردن درب هیتر تا هنگام سرو غذا
9. ریختن آب جهت تبخیر در جایگاه مخصوص
10. تمیز کردن و نظافت هیتر پس از استفاده غذای داخل آن و شستشو کامل سینی‌های داخلی توسط عوامل بومی هتل
11. نظارت بر انتقال هیتر به طبقه همکف محل اقامت جهت باز گرداندن به آشپزخانه متمرکز

زمان تحویل غذا به هتل
ساعت تحویل غذا، ناهار ساعت 10 صبح به بعد و شام ساعت 16:30 به بعد می‌باشد، در ساعات فوق آشپز می‌بایست در طبقه همکف محل اسکان حضور داشته و آماده تحویل‌گیری باشد. بدیهی است آماده‌سازی محل ورود ماشین غذا و جلوگیری از پارک ماشین‌ها و بسته شدن مسیر تحویل هیتر از اهمیت خاصی برخوردار و به عهده رابط غذا می‌باشد.
نکته مهم:
آشپز به محض دریافت غذا، نسبت به کامل بودن غذای تحویلی از حیث: موارد بهداشتی، مقدار و نوع غذا و دورچین اطمینان یافته و در صورت نقص در هر مورد فوراً مراتب را جهت کنترل و تأمین مجدد به اطلاع مدیر هتل رسانده تا توسط ایشان آشپزخانه را مطلع نمایند. دقت لازم به هنگام تحویل گرمکن، انتقال آن به محل مناسب و کنترل کارکرد صحیح آن بعمل آورده و خصوصاً در اماکنی که ورود گرمکن به ساختمان با مشکلاتی روبه‌روست، قبلاً تمهیدات لازم اندیشید با همکاری چند نفر از عوامل هتل در کمک به تحویل‌گیری و انتقال به محل کاروان ضروری است، در هر حال مسئولیت دقت در تحویل‌گیری و نقل و انتقال گرمکن با مدیر محترم هتل خواهد بود.
شایسته است با راننده و مسئول توزیع غذا همکاری لازم را جهت تحویل‌گیری سریع گرمکن‌ها نموده تا خودرو حمل غذا بتواند به موقع غذای دیگر هتل‌ها را تحویل نماید.
زمان عودت هیترها:
جهت دریافت گرم‌کن‌های خالی ناهار هر روز از ساعت 30/14 و شام از ساعت 30/22 شب به هتل مراجعه می‌شود لازم است ضمن آمادگی، گرم‌کن به همراه تمامی ظروف داخل آن (که کاملاً تمیز شده) در طبقه همکف هتل با حضور رابط غذا آماده تحویل به خودرو باشد.

تعداد غذا:
آمار غذای تحویلی به هتل‌ها عبارت است از (آمار هتل + عوامل ایرانی هتل + عوامل بومی آشپزخانه و رستوران) + درصد اضافی مصوب که در این میان تعدادی نیز غذای رژیمی تحویل می‌شود که آمار آن از مجموع امار هتل کسر می‌شود. بدیهی است چنانچه نسبت به کمیت آن نیز نیاز به تجدید نظر دارید ستاد را کتباً در جریان امر قرار داده و در فرم همراه هیتر نیز منعکس نمایید.
گرمکن‌های حمل غذا (هیتر):
1. درجه‌ حرارت مطمئنه بین 65 تا 75 درجه می‌باشد که بر روی دستگاه توسط نشاندهنده مشخص می‌باشد.
2. از قبل لازم است نسبت به جای قرار گرفتن و برق مورد نیاز (220 ولت و پریز 2 شاخه) برای نصب صحیح گرم‌کن در محل اقامت خود اطمینان کامل پیدا کرده و رابط تغذیه هتل منحصراً مسئول آن می‌باشد و به هنگام تحویل غذا پس از کنترل‌های لازم ورقه رسید را امضاء و ممهور به مهر هتل نماید.
3. در داخل گرمکن (سمت چپ بالا) مکانی جهت ریختن آب پیش‌بینی شده که بلافاصله پس از استقرار گرمکن به مقدار نیم‌ لیتر در این ظرف ریخته تا بخار متصاعد شده از آن باعث تازه نگه داشتن غذای داخل گرمکن شود، پس از اتمام توزیع حتماً آب داخل آن را خالی کرده تا به هنگام حمل مجدد آسیبی به دستگاه وارد نشود.
4. با توجه به محدود بودن تعداد گرمکن‌ها می‌باید نهایت دقت در حمل و نقل و نگهداری آن صورت گرفته و به هنگام حمل آن فقط از دستگیره مخصوص آن استفاده نموده و در محل‌های ناهموار حرکت نداده، به منظور حفظ درجه حرارت به محض دریافت گرمکن آن را به طور کامل در محل خود مستقر نموده و به برق وصل نموده و از باز کردن ـ درب آن تا هنگام صرف غذا جداً خودداری نمایید، پس از پایان توزیع غذا پریز آن را از برق خارج می‌نماییم.
5. از شستشوی داخل و بیرون هیتر جداً خودداری کرده و از وارد کردن جسم خارجی به داخل گرمکن اجتناب نموده و از زدن ضربه به داخل و خارج گرمکن خودداری کرده، برای پاکیزه کردن گرمکن‌ها از دستمال نیمه‌ تر استفاده شود.
6. پس از اتمام توزیع غذا بلافاصله سینی‌ها (سفندیش‌های) خالی غذا را شستشوی کامل داده و پس از خشک نمودن، داخل گرمکن گذاشته و به همراه گرمکن (که آن نیز با دستمال مرطوب تمیز شده) آماده تحویل شود. و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از سینی‌های مربوطه استفاده غیر نکرده و پیوسته پس از اتمام کار آن را در جای مخصوص داخل هیترها بگذارید تا به لبه‌های آن آسیب وارد نشود.
7. هرگونه مشکل احتمالی در مورد گرمکن‌ها می‌بایست فوراً توسط مدیر محترم با آشپزخانه در میان گذاشته شود تا نسبت به رفع آن اقدام بعمل آید.
نکات مهم:
همان‌گونه که استحضار دارید چگونگی ارائه و تزئین غذا نقش مهمی در تکمیل کیفیت غذا داشته و با تحریک ذائقه زائرین میزان رضایت آنان را ارتقاء می‌دهد لذا توجه مدیران محترم را به نکات زیر جلب می‌نماییم:
1. دورچین غذا که در برنامه غذایی مشخص شده است، حداقل دورچین بوده و با توجه به ذائقه زائرین و استان مورد نظر دورچین اضافه تهیه و در اختیار زائرین قرار گیرد.
2. آرایش با سلیقه غذا با استفاده از دورچین آشپزخانه و دورچین هتل نشانه اهمیت و توجه به موجود بودن هیتر و گرم نگه داشتن آن تا آخرین دقایق موجب می‌شود که غذای زائرین با حرارت و داغ تحویل ایشان شود.
3. سرو غذا با توجه به موجود بودن هیتر و گرم نگه داشتن آن تا آخرین دقایق موجب می‌شود که غذای زائرین با حرارت و داغ تحویل ایشان شود.
4. پیاز موجود در دورچین غذا به صورت بهداشتی و کامل و به دور از نصف کردن و در معرض هوا قرار گرفتن به زائرین تحویل تا توسط خود ایشان هنگام صرف غذا به قطعات تقسیم شود.
5. هنگام سرو غذا حتماً آشپز هتل ملبس به لباس بهداشتی و دستکش و کلاه و ماسک باشد.
6. در صورتی که ناهار هتل تا ساعت 12:20 و شام تا ساعت 19:00 به کاروان نرسید ابتدا با مسئول توزیع آشپزخانه و در صورت ادامه تأخیر با مسئول آشپزخانه تماس حاصل نمایید.
7. برنج ارائه شده به شما به دلیل طی مسافت و گذشت زمان قدری به هم فشرده می‌شود توصیه می‌شود قبل از توزیع حتماً (پشت کفگیر خورده) سپس توزیع شود.
8. ساعت توزیع ناهار بین زائرین 12:45 الی 14:30 و ساعت توزیع شام بین زائرین بعد از نماز عشاء تا ساعت 21:30 خواهد بود. (تا 30 دقیقه پس از ساعت رسمی به کسانی که به هر دلیلی با تأخیر وارد هتل می‌شوند با غذای گرم و با روی گشاده از غذای موجود استفاده نمایند.
استثنائاً شب‌های جمعه به نحوی غذا توزیع شود که زائرین علاقمند به شرکت در مراسمات دعای کمیل هتل حداکثر تا ساعت 21:30 در محل برگزاری دعا استقرار یافته باشند.
همچنین تعدادی از هتل‌ها، رستوران و تعداد صندلی کافی ندارند که مدیر بایستی نیم ساعت زودتر توزیع غذا را بین زائرین شروع نماید.
ح) بخش‌هایی از قرارداد عمره (تعهدات شرکت‌های سعودی)
• پیوست شماره 3 قرارداد ـ شرایط خاص اسکان زائر
1. طرف اول ملزم به تأمین آب آشامیدنی سالم به منظور تهیه چای و همچنین تأمین برق مصرفی در طول مدت قرارداد است.
2. طرف اول متعهد به تضمین تعمیر و نگهداری وسایل و لوازم ساختمان محل اقامت زائران در طول شبانه‌روز می‌گردد.
3. طرف اول متعهد به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای نظافت روزانه محل اقامت زائران و تعمیر وسایل موجود می‌گردد.
4. طرف اول متعهد به ارائه لیست نام کارگران خود و تهیه کارت بهداشت معتبر برای آنها می‌گردد.
5. طرف اول متعهد به تأمین سالم و بدون عیب وسایل و لوازم مورد استفاده در هتل می‌گردد.
6. کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی صادره از سوی مراجع ذیربط ایران و سعودی درباره اسکان زائران باید مد نظر گرفته شود.
7. تمامی افراد شاغل در هتل باید دارای کارت بهداشت معتبر و قابل رؤیت و شناسایی باشند.
8. در هر طبقه محل مناسب امور خانه‌داری باید وجود داشته باشد.
9. نصب تابلوی خدمات خانه‌داری با عکس و مشخصات خانه‌دار طبقه در کنار اتاق اختصاص داده شده ضروری است.
10. نظافت راهروها و پلکان‌ها همچنین سیستم روشنایی آنها باید به طور دائم کنترل گردد.
11. با شهرداری منطقه به ویژه در زمینه تأمین بهداشت زائران و عدم اجازه به فعالیت‌ دستفروشان در اطراف هتل هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
12. هماهنگی لازم با مدیر ایرانی مستقر در هتل به ویژه هنگام نظافت اتاق‌ها.
13. سیستم ارتباط تلفن داخلی بین اتاق‌ها باید برقرار گردد.
14. تعداد کافی کارگر در بخش‌های مختلف هتل بکار گرفته شود و همچنین لیست کامل نام و مسئولیت‌های آنها در اختیار نماینده طرف ایرانی قرار گیرد. به ازای هر 28 اتاق در هتل‌های درجه 3 و 4 یک نفر عامل نظافت و به ازای هر 15 اتاق در هتل‌های درجه 2 یک نفر عامل نظافت و در مورد درجه 1 به حسب نظام هتلداری
15. تابلوهای راهنمای زائران در تمامی طبقات هتل نصب گردد.
16. لباس کارگران هر قسمت هتل باید به نحوی باشد که افراد هر بخش از نوع لباس شناسایی شوند.
17. هر گونه نقص فنی و عیب در وسایل موجود در هتل باید فوراً برطرف گردد.
مهم: در صورت عدم رفع نقص باید فوری اتاق جایگزین ارائه داده شود.
18. اتاق محل اقامت زائران باید کاملاً از یکدیگر جدا باشد و راه نفوذ صدا و یا نور به اتاق‌های همجوار گرفته شود.
19. تمامی قسمت‌های اتاق به طور دائم با داروی ضد حشرات سمپاشی گردد.
20. مدیران ایرانی هتل مجهز به تلفن همراه شوند.
21. تعداد کافی باربر برای حمل مواد غذایی، بار و لوازم سفر زائران در هر ساعت، بکار گرفته شود.
22. ساعت کار کارگران محلی با هماهنگی طرف اول تنظیم گردد.
23. مسئول کشیک هتل در طول ساعات شبانه‌روز مسئولیت پاسخگویی به زائران را برعهده دارد.
24. سیستم روشنایی اتاق‌ها و راهروها و سالن اجتماعات تأمین گردد.
25. سیستم خنک کننده اتاق‌ها و راهروها تأمین و هر روز کنترل گردد.
26. سرویس دستشویی از حمام به وسیله پرده نایلونی جداسازی گردد.
27. وسایل مورد نیاز در حمام فراهم گردد.
28. داشتن صندوق امانات برای کلیه هتل‌ها آن هم به تعداد کافی و به نسبت هتل‌ها ضروری می‌باشد و مسئول تحویل و تحول امانات زائرین با مسئول محلی هتل می‌باشد.
29. در قبال دریافت گذرنامه‌های زائرین رسید کتبی داده شود.
30. کلید اتاق‌ها در همه هتل‌ها به جهت مسائل ایمنی آن کارتی شود و از وسائل زائرین حفاظت شود.
31. درب قفل‌دار برای کلیه ثلاجه‌ها، فریزرها و آشپزخانه‌ها
32. در هر هتل ویلچر به اندازه کافی برای حمل افراد سالخورده پیش‌بینی شود. (به ازاء هر کاروان 2 عدد)
33. داشتن یک نفر آشنا به زبان فارسی جهت پاسخگویی به مراجعین در محل پذیرش هتل و پاسخگویی به تلفن توسط همین فرد (در صورت امکان)
34. تهیه و نصب نقشه شهر مکه مکرمه و مدینه منوره در محل استقبال هتل و در دید زائرین
35. نوار منشی تلفنی هتل‌ها به زبان فارسی تبدیل شود.
36. اتاق خواب عمال محلی در خارج از ساختمان محل اسکان زائرین ایرانی باشد.
37. تعداد کافی سماور برقی جهت نگهداری آب جوش برای تهیه چای در کلیه طبقات هتل‌ها وجود داشته و مسئولیت آن با عوامل محلی هتل می‌باشد.
38. طرف اول ملزم است ملافه‌های هتل‌های درجه 1 را مطابق سیستم هتل‌های درجه 1 دنیا تغییر و تعویض نماید. در هتل‌های درجه 2 هر دو روز یک بار، و در درجه 3 و 4 هفته‌ای دو بار تعویض نماید.
39. اختصاص دادن پارکینگ برای ماشین‌های ستادی و کارمندان بعثه در هتل‌هایی که مستقر هستند به گونه‌ای که مخالف قوانین راهنمایی و رانندگی عربستان و یا مخالف ایمنی نباشد.
40. هر هتل لازم است انبار مناسبتی برای نگهداری مواد غذایی و تدارکاتی داشته باشد.
41. تعداد خدمه بومی در هتل‌های درجه 2 و 3 و 4 تا 300 زائر 8 نفر تا 600 نفر زائر 12 نفر تا 900 نفر زائر 16 نفر بری هر شیفت در اختیار مدیر ثابت هتل قرار می‌گیرد.
42. برای حمل مواد غذایی و تدارکات تا 300 نفر زائر 2 کارگر، 600 نفر به بالا 4 نفر کارگر در اختیار مدیر ثابت هتل قرار می‌گیرد.
• پیوست شماره 4 قرارداد ـ وسائط حمل و نقل زائران
1. صندلی وسایل حمل و نقل زائران باید راحت و سالم باشد.
2. داخل وسایط حمل و نقل باید تمیز باشد.
3. طرف دوم متعهد به تأمین آب آشامیدنی سرد و بهداشتی در وسایط نقلیه به تعداد مسافران زائر که هر نفر دو بطری و هر بطری 33/0 لیتر باشد.
4. وسایط نقلیه باید مجهز به تلویزیون، ویدئو، پخش نوار و بلندگو باشد.
5. طرف دوم تعدادی نوار به منظور راهنمایی زائران در طول مسیر تهیه و در اختیار طرف اول قرار می‌دهد. در ضمن رانندگان وسایط حق استفاده از نوارهای دیگر را ندارند.
6. رانندگان وسایط باید از تجربه کافی در کار خود برخوردار باشند.
7. رانندگان وسایط باید به زبان عربی آشنا و در حرفه خود مهارت داشته باشند.
8. طرف دوم جدول زمانبندی حرکت وسائل نقلیه را 7 روز قبل از آمدن زائران تنظیم کرده و آنان را به طرف اول بفرستد.
9. برای طرف دوم جایز نیست که نوع غرامتی را در مورد حمل و نقل به حساب طرف اول هزینه کند. یا ماشین‌هایی را به حساب طرف اول اجاره کند مادامی که در ارائه جدول درخواست ماشین زائران برای بین شهرها و فرودگاه‌ها (برابر بند 8) و عمل ننماید و جداول را تحویل طرف اول ندهد (طبق مدت مقرر در این قرارداد).
10. طرف اول مسئولیت تضمین سلامتی بار زائران را برعهده دارد.
11. تمامی اتوبوس‌های حمل و نقل زائرین از جده به مدینه و مدینه به مکه و از مکه به جده می‌بایستی دارای راننده مجرب باشند.
12. اتوبوس‌های حمل و نقل زائر می‌بایستی 2 ساعت قبل از ورود زائرین به فرودگاه جده و براساس برنامه‌ پروازی ارائه شده در جلوی سالن خروجی فرودگاه حاضر باشند و فرم مخصوص اتوبوس‌ها می‌بایستی توسط نماینده طرف اول در فرودگاه امضاء گردد.
13. رانندگان از اخلاق خوب برخوردار بوده و به رعایت مواردی مثل احترام به زائرین، پوشیدن لباس فرم متحدالشکل و یکنواخت، عدم کشیدن سیگار، عدم پخش موسیقی به هنگام رانندگی، قوانین رانندگی متعهد باشند.
14. طرف اول متعهد به بیمه نمودن مسافرین و اعلام نوع بیمه به طرف دوم می‌باشد.
15. در صورت وقوع سانحه رانندگی طرف اول متعهد به انتقال مصدومین به بیمارستان‌های خصوصی بوده و کلیه هزینه‌های معالجات از طرف اول پرداخت و خسارت صورت گرفته به زائر را پرداخت نماید.
16. طرف اول تعدادی مشخص (براساس نیاز و توافق طرف اول) مینی‌بوس برای هر هتل تأمین که هر صندلی بای 4 نفر بیشتر نباشد که ‌این موضوع در قرارداد هتل‌ها درج خواهد شد و شماره مینی‌بوس‌ها در اختیار مدیر ایرانی قرار گیرد و هرگونه جایگزینی با اطلاع مدیر ایرانی صورت پذیرد.
17. حضور ناظرین برای کنترل مینی‌بوس‌ها و سالم بودن آنها ضرورت دارد.
18. اتوبوس‌ها بایستی از مدل 2007 به بالا و دارای کولر مناسب باشد.
19. به منظور کنترل تردد مینی‌بوس‌های هتل‌ها تعداد مشخص مینی‌بوس مورد نیاز برای هر هتل و براساس ظرفیت هتل خواهد بود. شماره مینی‌بوس‌ها می‌بایستی در اختیار مدیر ایرانی هتل قرار گیرد.
20. حضور ناظر از طرف شرکت حمل و نقل مربوطه برای نظارت بر عملکرد رانندگان.
21. طرف اول متعهد است که اتوبوس‌های حامل زائران را از نظر فنی بررسی کند تا اینک هیچ معطلی و مشکلی پیش نیاید.
22. طرف اول قرارداد ملزم است به اختصاص دادن تعداد کافی از مینی‌بوس‌ها در هتل‌های زائران ایرانی (که بیش از 400 متر از حرم دور باشد) آن هم به منظور جابجایی زائران ایرانی از هتل‌شان تا حرم و بالعکس در طول شبانه‌روز و با حساب هر صندلی برای 4 زائر و ناظران ایرانی و نمایندگان ستاد برنامه حرکت مینی‌بوس‌ها را برنامه‌ریزی خواهند کرد البته در بعضی حالت‌ها مثل افراد مسن و پیر از این موضوع مستثنی هستند و این موضوع از طرف ناظران طرف دوم و با هماهنگی مدیران طرف اول قرارداد جهت تنظیم برنامه مینی‌بوس‌ها حرکت تعیین خواهد شد.
23. طرف اول تعهد می‌کند به اختصاص دادن تعداد مطلوبی از ماشین‌ها را با توصیفاتی که در بالا ذکر شد برای جابجایی زائران در درون شهر مکه مکرمه و مدینه منوره به منظور شرکت دادن زائران در مراسم دعای کمیل در شب‌های جمعه و دعای ندبه در صبح روز جمعه و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی و زیارات دوره. با توجه به ‌اینکه زیارات دوره به صورت روزانه در صبح‌ها خواهد بود و در صورت نیاز بعد از ظهرها.
24. آماده‌سازی و تأمین اتوبوس‌ها و یا ماشین‌های بدون صندلی برای افراد فلج و بیماران در هنگام نیاز و براساس درخواست ستاد مستقر در جده و مکه مکرمه و مدینه منوره.
25. تأمین آب شرب بهداشتی برای زائران معادل یک شیشه برای هر زائر در طول حرکت داخل شهرها برای زیارات دوره و 2 شیشه یا 3 کیسه یخ در خارج شهرها (هر شیشه 33/0 لیتر است).
26. تعیین کارگران محلی برای حمل بار زائران.
27. نظارت اتوبوس‌ها به صورت مداوم و چک کردن آنها و تعمیر مداوم و تعویض تایرها و تیوپ‌ها فرسوده.
28. تأمین گواهینامه رانندگی مخصوص برای رانندگان آمبولانس داخل شهرها.
29. اختصاص دادن اتوبوس‌‌های اضافی برای هر زیارت دوره.
30. اختصاص دادن اتوبوس اضافی در دو فرودگاه جده و مدینه هنگامی که هواپیمای حامل زائران بوئینگ 747 یا ایرباس باشد.
31. اختصاص رانندگانی که آشنایی کافی در منتقل ساختن زائران ایرانی داشته باشند برای اینکه آشنا با روش‌ها و فرهنگ زائران ایرانی باشند.
32. اگر اتوبوس‌ها به مدت یک ساعت قبل از برنامه زمانبندی اعلام شده در یکی از شهرهای جده و مکه و مدینه تأخیر نمایند از حق طرف دوم است که بهترین نوع اتوبوس را اجاره و مبالغ را از پرداخت‌های طرف اول باضافه 20% جریمه پس از اطلاع دادن به نماینده طرف اول کسر نماید.
33. طرف اول تمام هزینه‌های جانبی بیماران و آسیب‌دیدگان حوادث را به عهده می‌گیرد مانند اجاره کردن آمبولانس یا هلی‌کوپتر یا عصا و یا ویلچر طبق سفارش پزشک معالج.
34. طرف اول مستلزم به تجهیز کردن دفاتر بعثه در مکه و مدینه و جده و استراحت‌گاه‌های بین راه به ماشین آمبولانس می‌باشد.
35. نماینده طرف دوم برگه ویژه اتوبوس را امضاء کرده و مهر می‌زند برگه‌ای که از طرف نماینده ناظر ایرانی به راننده تحویل می‌شود و راننده باید پس از تحویل آن به مسئولان با امضاء و مهر کامل بتواند حقوق و اضافه‌کار خود را دریافت نماید.
• پیوست شماره 7 قرارداد ـ دفاتر اطلاع‌رسانی (استقبال زائران)
1. اختصاص جایگاه مخصوص نگهداری کلید اتاق زائران و یا نامه‌های رسیده به آنها.
2. اختصاص صندوق‌های ویژه نگهداری امانت‌های زائران به اندازه کافی با مسئولیت مدیر بومی هتل
3. نصب ساعت در انظار عمومی زائران به منظور تعیین زمان‌های نماز (در لابی هتل‌ها)
4. نصب تلویزیون و ویدئو در سالن پذیرایی و سالن استقبال به جز هتل‌های درجه 1
5. اختصاص تعدادی دستشویی و توالت مجهز به صابون مایع در سالن استقبال هتل اقامت زائران
6. نصب قفسه در طبقه همکف جهت کتاب‌های قرآن و دعا
7. لزوم آشنایی مدیران و کارمندان دفاتر اطلاع‌رسانی به زبان عربی و یا انگلیسی
8. تحویل کلید اتاق زائران براساس کارت و جدول مربوطه
9. تحویل گذرنامه زائران و نگهداری در محل امن و پس دادن آنها هنگام ترک هتل
10. نصب تابلوی آگهی در سالن استقبال به منظور نصب آگهی‌های مربوط به گروه
11. قرار دادن صندوق کمک‌های اولیه با امکانات بهداشتی و دارویی در سالن اصلی استقبال
• پیوست شماره 8 قرارداد ـ لیست وسایل و لوازم مورد نیاز اتاق‌ها
1. پتوی مناسب (طبق نظر طرف ایرانی)
2. دو عدد روتختی تمیز و غیرمستعمل (طبق نظر طرف ایرانی)
3. دو عدد بالش روکشدار برای هر تخت
4. دستمال کاغذی
5. سطل آشغال با پلاستیک
6. یک عدد حوله بزرگ و یک عدد حوله کوچک برای هر زائر (طبق نظر اول)
7. شامپو نوع 250 گرمی و صابون ممتاز 6 عددی برای هر زائر در 6 روز
8. پودر لباسشویی هر نفر یک قوطی برای 6 روز (180 گرمی)
9. نصب هواکش برای توالت حمام
10. دو جفت دمپایی پلاستیکی برای اتاق و حمام
11. میز مناسب
12. صندلی به تعداد زائران
13. قوری برقی یا فلاسک برای تهیه چای به گنجایش حداقل 5/1 لیتر
14. قندان و شکردان
15. سبد میوه و پیشدستی با کارد و چنگال و قاشق چایخوری به تعداد زائران
16. لیوان آبخوری و فنجان به تعداد زائران
17. نمکدان و سینی استیل
18. قرآن مجید
19. سجاده و قبله‌نما
20. تلویزیون رنگی
21. یخچال مناسب
22. کمد نگهداری لباس مجهز به آویز و جالباسی
23. خط تلفن داخلی
24. میز توالت با صندلی و آینه
25. تهویه مطبوع اتاق‌ها در طول شبانه‌روز
26. نور اتاق‌ها و راهروها کافی باشد
27. پنجره اتاق‌ها باید مجهز به پرده باشد
28. دستمال لوله‌ای توالت به حد کافی (در هتل‌های درجه 1 و 2)

• پیوست شماره 9 قرارداد ـ لیست وسایل و لوازم مورد نیاز رستوران‌ها
1. به تعداد کافی میز و صندلی شکیل و تمیز پایه استیل به تعداد زائران با 10% اضافی (طبق نظر طرف اول) غیرپلاستیک (در صورت بزرگ بودن رستوران)
2. به تعداد کافی ظروف و پیش‌دستی چینی و کارد و قاشق و چنگال با 10% اضافی
3. نصب چند خط تلفن در گوشه‌های رستوران
4. قرار دادن سفره پلاستیکی بر روی میزها با یک جعبه دستمال کاغذی برای هر میز
5. به تعداد کافی میز چرخدار پخش غذا از جنس پلاستیک ضد زنگ
6. به تعداد کافی سینی پخش غذا
7. میز غذاخوری دارای وسایل زیر باشد: نمکدان، فلفدان و سماق‌پاش، قندان، یک سبد میوه و نان به ازای هر 4 نفر یک عدد
8. ساعت دیواری
9. حشره‌کش برقی
10. ظروف باید از جنس بلور یا چینی پورسلین سالم باشد (از استفاده ظروف ملامین جداً پرهیز گردد)
11. صابون مایع در محل‌های عمومی هتل‌ها
12. لیوان یک بار مصرف جهت آب و لیوان چای
13. تعداد ظروف رستوران به حدی باشد که هنگام پذیرایی نیاز به شستشوی مجدد ظروف نباشد.
14. اختصاص تعداد کافی از کارگران آموزش دیده و توجه به شیوه‌ها و روش‌ها جهت پذیرایی و تقدیم غذا به زائران
15. چیدن میزهای غذاخوری به شکل مناسب به گونه‌ای که زائران بتوانند در اطراف میزها به آسانی جابه‌جا شوند با اختصاص تعدادی از قفسه‌های آلومینیومی در رستوران جهت حفظ وسایل و ملزومات رستوران
16. تقسیم محل رستوران برای خانم‌ها و آقایان
17. نصب بلندگوی داخلی با ضبط صوت
18. انجام نظافت و شستشوی کف رستوران به صورت مداوم و همیشگی
19. ضرورت پوشیدن لباس مخصوص کارگران رستوران و استفاده از دستکش و کلاه و داشتن کارت بهداشتی صادره از مراکز ذیصلاح که ثابت کند ایشان بیماری واگیر ندارند.
20. در اختیار گذاشتن آب برای چای به اندازه کافی و مطابق درخواست طرف دوم
21. اختصاص دستگاه‌های گرم‌کن غذا در رستوران‌ها
22. اختصاص دادن گرم‌کن برای سالن غذاخوری برای حفظ غذا
23. اختصاص یک ماشین ظرفشویی اتوماتیکی مجهز به سیستم ضدعفونی و مواد شوینده مطابق تعداد زائران
24. نصب قفسه‌های شبکه‌دار جهت گذاشتن ظروف و بشقاب‌ها پس از شستشو
25. نصب قفسه‌های فلزی دیواری جهت نگهداری و چیدن ظروف و بشقاب‌ها
• پیوست شماره 10 قرارداد ـ‌ سالن اجتماعات و سخنرانی
1. سالن اجتماعات باید گنجایش تعداد کافی زائران را دارا باشد
2. مجهز به سیستم تهویه باشد
3. مجهز به سیستم پخش صدا و بلندگو برقی با تمام تجهیزات باشد
4. کف آن از موکت درجه یک پوشیده باشد
5. دارای میز برگزاری اجتماعات مجهز به صندلی و میکروفون باشد
6. درب و راهروی ورود و خروج به اندازه کافی وسیع باشد
7. مجهز به پارتیشن به منظور جداسازی زنان از مردان باشد
8. دیوار سالن با رنگ ملایم نقاشی شده باشد
9. به صورت روزانه نظافت گردد
10. در صورتی که سالن اجتماعات در هتل نباشد طرف دوم بایستی با استفاده از رستوران و بکارگیری عمال محلی به تعداد کافی جهت آماده‌سازی سالن برای سخنرانی اقدام و پس از اتمام مجلس مجدداً جهت رستوران و غذا خوردن آماده گردد.
11. دارای سیستم خنک کننده باشد
• پیوست شماره 11 قرارداد ـ وسایل مورد نیاز آَشپزخانه
1. فضای آشپزخانه باید دارای گنجایش کافی و متناسب با کار آشپزی باشد.
2. تمامی دیوارها و کف آشپزخانه باید با سرامیک پوشیده باشد.
3. به تعداد کافی کمد به منظور نگهداری وسائل داشته باشد.
4. مجهز به سیستم تهویه و روشنایی مطلوب باشد.
5. یخچال و فریزر به اندازه کافی، به منظور نگهداری آب و نوشابه و غذا تأمین شود.
6. دارای وان به منظور شستن سبزیجات و میوه باشد.
7. مجهز به تعدادی میز پوشیده با سنگ مرمر باشد.
8. مجهز به کپسول آتش‌نشانی به اندازه مناسب باشد.
9.  مجهز به سیستم گرم کننده غذا به اندازه کافی باشد.
10. مجهز به ظرفشویی اتوماتیک برقی با گنجایش مناسب باشد.
11. دارای حشره‌کش برقی به اندازه کافی باشد.
12. دارای مواد تمیز کننده و ضدعفونی کننده سبزیجات مانند پرمنگنات و کلر باشد.
13. دارای سالاد‌زن اتوماتیک باشد.
14.  مجهز به هواکش قدرتمند باشد.
15. مجهز به سیستم خنک کننده مطلوب باشد.
16. مجهز به یخچال و فریزر به اندازه کافی باشد (جهت نگهداری مواد غذایی)
17. مجهز به جعبه کمک‌های اولیه با لوازم آن باشد.
18. دارای قفسه آلومینیومی به منظور نگهداری ظروف و لوازم آشپزخانه باشد.


[ جمعه چهارم اسفند 1391 ] [ 23:33 ] [ جلال حیدریان ] [ ]

                                  شرح وظايف مامور پذیرایی :

1.       به همراه داشتن كارت بهداشت (كارت معاينه پزشكي مورد تأييد مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور)

2.      به همراه داشتن اصل گواهي آموزش بهداشت

3.    رعایت بهداشت فردی ومحیط

4.    استفاده از لباس کار به رنگ روشن – دستكش و كلاه سفيد کاغذی به هنگام كار

5.    نظارت بر نصب مايع صابون در سرويس‌هاي عمومي

6.     جلوگيري از انتقال غذا به اتاق‌ها

[ جمعه چهارم اسفند 1391 ] [ 9:40 ] [ جلال حیدریان ] [ ]

                                  شرح وظايف خانه دار :

با توجه به ‌ايجاد پست خانه‌دار در چارت عوامل ثابت هتل‌ها، خانه‌دار ايراني بايد انساني صبور و پرتلاش و اجتماعي باشد، به زبان عربي آشنا و ترجيحاً كار آزموده باشد، شرح وظايف نامبرده در ذيل ارائه مي‌گردد:
1.   شركت در پذيرايي زائرين در ساعات توزيع غذا
2.   آشنايي كامل با مفاد قرارداد اجاره هتل مندرج در انتهاي اين جزوه در جهت خدمات رساني بهتر به زائرين
3.   اطلاع‌رساني صحيح به زائرين در مورد چگونگي نظافت اتاق‌ها و الصاق آن در پشست درب هر اتاق و تابلو اعلانات
4.   كنترل امكانات موجود در هر اتاق با استفاده از چك ليست كمي و كيفي، مثلاً جديد و تميز بودن ملحفه، پتو، بالش و ... (طبق فرم پيوست) قبل از ورود كاروان
5.   نظارت بر كيفيت نظافت اتاق‌ها و طبقات
6.   نظارت دقیق بر انجام وظايف خانه‌دار بومي هتل ونظافت پشت پنجره ها، زیر تختها ، بالای کمدها ، گوشه های اتاقها و.....
7.   نظارت بر توزيع مناسب و صحيح مواد بهداشتي
8.   پيگيري و تأمين نيازهاي ضروري زائرين و كوشش جهت رفع مشكلات آنها
9.   نظارت مستمر بر رفت و آمدهاي داخل طبقات
10.   ارتباط نزديك با مدير راهنما جهت رفع مشكلات زائرين
11.   كنترل اتاق‌ها و لوازم بعد از تخليه اتاق و قبل از حركت زائرين
12.   تنظيم نمونه برگه امكانات هتل‌ براي پشت درب اتاق‌ها
13.   كنترل تاريخ مصرف شارژ كپسول‌هاي آتش‌نشاني و جعبه های کمک های اولیه طبقات
14.   شستشوي دوره‌اي فرش، پتو و روتختي اتاق‌ها. 

۱۵. کنترل شبکه های ماهواره اتاقها

16 . اطمینان از صحیح وسالم بودن قفلها و کلید های برق وشیر آلات ، سیفون اتاقها و وسایل روشنایی

 17  ترسیم پلان هتل و تعداد اتاقها در هر طبقه ،اتاقهای در اختیار سازمان و اتاقهای مازاد ـ محل اسکان عمال

[ جمعه چهارم اسفند 1391 ] [ 8:37 ] [ جلال حیدریان ] [ ]

***** شرح وظايف انباردار:*****

1)        شركت در پذيرايي زائرين در ساعات توزيع غذا

2)        آماده‌سازي محل انبار براي تخزين اقلام تداركاتي

3)      تخزين اقلام تداركاتي براساس تاريخ مصرف آنها

4)      ارائه اقلام تداركاتي براساس تقدم تاريخ مصرف

5)       تحويل گرفتن اقلام تداركاتي در هر ساعت از شبانه‌روز

6)       نظارت كمي و كيفي بر مواد تحويلي و اعلام هر گونه نقص به مديرثابت هتل

7)      حفاظت از اقلام تداركاتي موجود در انبار

8)      داشتن آخرين آمار اقلام موجود در انبار در هر زمان و تحويل آن به مراجع ذيربط

9)        تحويل و تحول اقلام انبار در ابتدا و انتهاي مأموريت با فرم‌هاي مربوطه

10)      استفاده از عوامل بومي در امور انبار با رعايت بهداشت

11)      نصب اتيكت بر هر بخش از انبار براي مشخص و يكدست شدن محل نگهداري كالا

12)     استفاده از كارتكس انبارداري جهت ثبت ورود و خروج و مانده كالا (با استفاده از فرم مصوب) و يا ثبت در سيستم رايانه

13)    اطلاع‌رساني به مدير ثابت هتل در مورد اقلامي كه مازاد بر مصرف بوده و امكان گذشتن تاريخ مصرف آنها وجود داشته يا غيرقابل مصرف خواهد شد (مثل لبنيات، ميوه، تره‌بار) جهت انتقال به هتل‌هاي ديگر با هماهنگي ستاد منطقه

14)    عدم تحويل اقلام تداركاتي با مارك‌هاي متفرقه يا معيوب و‌... و يا كسب نظر ستاد از طريق مدير ثابت هتل

15)    عدم تحويل كليد انبار در هيچ شرايط به عوامل بومي

16)     نظارت بر مصرف بهينه اقلام تداركاتي و آب شُرب و جلوگيري از اسراف

17)    تحويل دقيق مواد غذايي به رستوران و نظارت بر سرويس و توزيع و جمع‌آوري سريع و دقيق باقي مانده مواد پس از هر وعده غذايي نهار ـ شام ـ صبحانه.

18)   عدم تحويل  كالا بيش از آنچه در   ORDER ثبت شده است

تذكرات و نكات مهم در انبارداري

1- داراي صبر و حوصله و نظم و انضباط و امين و متدين باشد.

2- دلسوز وپيگير و داراي سرعت عمل باشد.

3-  به تطبيق تاريخ هجري شمسي و هجري قمري و ميلادي تسلط داشته باشد.

4- آشنايي به آمار و ارقام و محاسبات اوليه رياضب باشد.

5- عدم استفاده از افراد مسن وناتوان.

6- عدم استعمال دخانيات و ترجيحا در اماكن عمومي و ملاعام.

7- رعايت اصول بهداشتي در انبار.

8- پوشش لباس فرم درانبارو نصب كارت شناسايي.

9- در تحويل گرفتن نان دقت كافي داشته باشد  ( تعداد نان و تازگي نان ).

10-  در تحويل گرفتن كميت كالا ها دقت كافي داشته باشد و سپس برگه سفارش كالا كه در اختيار مامور شركت عربي است ضمن درج عدد به خط فارسي مهر و امضا گردد.

11-  در تحويل گرفتن لبنيات ( شير / دوغ / ماست ) دقت كافي نسبت به زمان باقيمانده تا انقضا مدت مصرف بعمل آيد.

12-   بمنظور تسريع در كار توزيع كنندگان دقت و سرعت كافي در تحويل كالا داشته باشد.

13-  کلیه اجناس و کالاها بعد ازتحویل توسط شرکتهای عربی در رایانه ثبت و پس از خروج از انبار جهت مصرف در ستون مخصوص با قید تاریخ نیز ثبت گردد بطوری که موجودی انبار در همه حال با مانده در دفتر مطابقت داشته باشد.

14- در هنگام جابجایی مدیران ثابت ،موجودی انبار با نظر مسئول تدارکات منطقه طی فرم مخصوص که از قبل تهیه و ارائه میگردد تحویل انباردار جدید گردد.

15- متنده کالا های تایید شده توسط مدیر و انباردار قدیم و مدیر و انباردار جدید به منزله مانده اول دوره انباردار جدید تلقی میگردد که باید در دفتر انبار ثبت گردد.

16-  اصل فرم تایید شده انبار گردانی توسط افراد فوق الذکر تایید شدهجهت ثبت در کامپیوتر تدارکات تحویل مسئول تدارکات منطقه گردد.

17- در خواست های صیفی و سبزیجان در هفته 3  نوبت می باشد که بایددر ظهر روزهای درخواست با فاکس به منطقه ارسال شود.

18- در هفته یکبار انبارداران محترم موجودی کلیه اقلام  موجود را در فرم مخصوص که توسط تدارکات منطقه توزیع شده نوشته وبه تدارکات ارجاع دهند (موجودی حتما باید دقیق باشد چون مبنی سفارشات بعدی خواهد بود ).

19- هرگونه جابجایی کالا توسط هتل ها باید حتما توسط مسئول تدارکات منطقه و طی فرم مخصوص باشد.

20- در صورتی که موجودی کالایی برای مصرف وعده غذایی بعدی کم بود مراتب درخواست از طریق مسئول تدارکات منطقه صورت پذیرد.

21- انباردارموظف است موجودی اقلام مورد نیاز هر وعده غذایی (صبحانه ، نهار ، شام ) را حداقل یک روز قبل در انبار کنترل نماید.

22- هنگام ورود اجناس ، انباردار بایستی ازجهت تاریخ انقضاء و شمارش اقلام و فاسد نبودن مواد غذایی و چک کردن محتویات وتعداد میوه ها و ریز و درشت بودن آنها و یا برگشت و تعویض آنها دقت کافی داشته باشد .

23- چیدن مواد غذایی باید ازسطح زمین بالاتر باشد که بوسیله پالت و تفکیک مواد غذایی از یکدیگر امجام می شود .

24- به ترتیب چیدن مواد غذایی با تابلوهایی که نشان دهنده تفکیک شدن آنها باشد وبر تاریخ تولید و انقضاء آنها دلالت داشته باشد.

25- اطلاع رسانی سریع نسبت به اقلام غذایی به ستاد وتاریخ اقلام خاص که توسط ستاد اعلام می شود .

26- رعایت بهداشت در انبار و عدم ورود به انبار با کفش و پوشیدن دمپایی مخصوص و جلوگیری از حضور خدمه بومی هتل به انبار.

27- جمع آوری مواد غذایی اضافی از روی میزها و برگشت آن به انبار و جلوگیری از حیف  و میل آنها .

28- عدم چیدن کارتن های خالی در انبار که باعث حضور حشرات و حیوانات موذی در آنها و پیگیری جهت سم پاشی اطراف انباربمنظور یشگیری از تجمع حشرات ، سوسک ، موش و........

29-  تحویل دقیق مواد غذایی و میوه ها به تعداد آمار به مسئول پذیرایی هتل .

30- ازگرفتن اجناس اضافی جدا خودداری گردد.

31- تفکیک اقلام مختلف از جمله میوه و سبزیجات ، خشکبار ، نوشابه ، مواد لبنی ، کره وموادگوشتی در دمای زیر صفر بر اساس دستور العمل های مربوطه نگهداری شود .

32- در خواست اقلام  و مواد مورد نیاز هتل براساس جدول زمان بندی تدارکات منطقه.

33- تحویل اقلام مورد نیاز رستوران به مسئولین پذیرایی در زمان های تعیین شده ازطرف مدیر ثابت هتل.

34- حضور در جلسات تدارکات منطقه.

35- رعایت دستورالعنل های نگهداری اقلام از جمله موز به نحوی که ابتدا موز رسیده به زائرین عرضه شود.

36- توزیع نوشابه ، دوغ، و آبمیوه مورد مصرف روزانه زائرین به صورت خنک .

37- حضور در شیفت استقبال هتل براساس جدول زمان بندی ارائه شده توسط مدیر ثابت ایرانی .

38- انبار تدارکات باید مستقل باشد و هیچگونه اشتراکی با انبار هتل و یا عوامل بومی نداشته باشد .

39- تحویل سهمیه توراهی و خروجی و زیارات دوره براساس دستورالعمل های مربوط به مدیر کاروانها .

40- ارسال درخواست ها طبق برنامه تدارکات و حداکثر دو روز قبل از اتمام کالا اعلام گردد.

41- دسترسی راحت و روان به مکان انبار .

42- انبار ، دارای قفل جدید و کولر گازی و هواکش باشد .

43- انبار دارای پنجره نباشد چون در این صورت دسترسی حیوانت موذی به راحتی امکانپذیر است.

44- در هنگام تحویل و تحول کالا،زیر هر کالا خط کشیده شود و پس از امضاء طرفین و مدیران ، کالای باقیمانده دوباره ثبت گردد و جزو موجودی دوره بعد حساب گردد .

 45- مواد غذایی و مواد شیمیایی در کنار هم چیده نشود.

46- حتی الامکان ودر صورت وجود كافي از انباشته كردن بي رويه كالا بر روي هم اجتناب شود.

47- از تخزين كالا در محل مرطوب و كنار اشيا تيز و برنده خودداري گردد.

48- بازرسي مستمر و زمانبندي شده مواد غذايي به منظور ممانعت از خرابي و فاسدشدن و.....

49- مناسب ترين مكان براي تخليه كالا و اجناس در نظر گرفته شود.

50- حتي الامكان انبار هواكش داشته باشد .

51- امكانات آتشنشاني در انبار وجود داشته باشد .

52- موجودي آبمعدني طبقات وانبار روزانه مورد بررسي قرار گيرد .

53- حتي الامكان يكعدد دماسنج در انبار نصب گردد.

مقررات بهداشتي انبار و سردخانه مواد بهداشتي

1.       كف انبار از جنس صاف ، مقاوم ، بدون درز و شكاف ، داراي كفشور به تعداد مورد نياز و داراي شيب بطرف كف‌شور فاضلاب باشد.

2.      ديوار انبار از كف تا سقف از مصالح مقاوم صاف بدون درز و شكاف بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري بعمل‌ آورد.

3.    سقف بايد صاف، حتي‌الامكان مسطح ، بدون ترك خوردگي و شكاف بوده و هميشه تميز باشد.

4.    انبار مواد غذايي بايد قابل تميز كردن و حجم و فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات باشد.

5.    درها و پنجره‌هاي انبار از جنس مقاوم و سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و قابل شستشو باشد و مواد غذايي در معرض نور مستقيم نور خورشيد نباشد.

6.     قفسه‌بندي و پالت از زمين ، كناره ديوار و ديگر پالت‌ها حداقل 20 سانتيمتر باشد و زير پالت‌ها هميشه تميز باشد.

7.    انبار مواد غذايي بايد داراي تهويه مطبوع و ميزان گرما و رطوبت آن مناسب باشد.

8.    كليه مواد غذايي فاسد شدني بايد در يخچال يا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن پيش از زماني نباشد كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد.

9.     سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم، دمپايي مخصوص و پرده مشمع جهت جلوگيري از خروج برودت باشد.

10.   سردخانه بايد هميشه تميز، پالت‌گذاري با رعايت فاصله، عاري از هرگونه بوي نامطبوع و فضاي كافي باشد.

11.    قراردادن مواد غذايي پخته و خام، شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و مواد غذايي بصورت منظم برروي قفسه‌ يا پالت‌ها چيده شود به گونه‌اي كه سرما به همه آنها نفوذ كند.

12.   در انبار به هيچ وجه نبايد پشه، سوسك، مگس، موش و ديگر حشرات موذي ديده شود.

 خلاصه دستور العمل هاي تداركاتي

1ـ نان بايد حتما در سه نوبت از نانوائيها سفارش و تحويل گردد.

2ـ ميوه بايد طبق برنامه ارسالي ستاد سرو گردد (هرگونه تغيير با مجوز مسئولين مربوطه در منطقه مجاز ميباشد)

3ـ مقدار ليمو براي سالاد شيرازي دو نيمه ليمو مي باشد

4ـ مقدار ليمو براي سالاد كاهو يك نيمه ليمو مي باشد

5-  مقدار ليمو براي ماهي يك نيمه ليمو مي باشد

6-  چنانچه از موزهاي كوچك براي رستوران استفاده ميشود بايد براي هر نفر دوعدد روي ميز چيده شود

7-  عدسي بايد توسط آشپز كشيده وسپس توسط عوامل پذيرايي تحويل زائرين گردد

8-  براي سرو عدسي بايد از قاشق استيل استفاده گردد

9-  نعناع بايد در كنار بشقاب غذا و به مقدار كافي (سرانه ) قرار داده شود

10-  نظر به اينكه تعدادي از ليموها كوچك هستند لذا بصورت كامل در نظر گرفته شود

11-  زيتون صبحانه در ظروف استيل ( سونديش ) يامانند آن سرو گردد

12-  از ملاقه هاي مخصوص جهت برداشتن زيتون از بوفه باز صبحانه استفاده گردد

13-  موز بايد طبق دستور العمل ستاد بعمل آيد (رسيده شود )

14-  سايز زيتون سفارشي براي هتل ها180-220  مي باشد

15-  پنير ايراني بايد حتما در سردخانه نگهداري شود

16-  مرغهاي 700گرمي براي غذاي رژيمي هستند وبايد براي هر نفر نصف مرغ (ران + سينه ) سرو شود

17-  وسايل صبحانه كره با كارتن و مابقي در سيني هاي مخصوص چيده شود

18-  محل سرو صبحانه بايد بسيار تميز و بهداشتي باشد

19- هرگونه ورود يا خروج كالا از انبار بايستي بلافاصله در سيستم ثبت و روزانه 2يا 3 بار اقدام به همگام سازي گردد

20- برنامه هاي غذايي مخصوصا صبحانه كاملا اجرا گردد.

21- كارتن هاي سالم ميوه به هيچ وجه دور ريخته نشود .

لوازم ووسايل مورد نياز كه بايد به همراه داشته باشند :

1.        برچسب كالا

2.      جدول برنامه غذايي و ميوه

3.     سهميه سرانه ميوه

4.     جدول ورود و خروج كالا

5.     جدول ورود وخروج و زيارت دوره كاروانها

6.     آمار تعداد زائران مسقر در هتل

7.     ماژيك/  مداد /  پاك كن / تراش

8.     چسب نواري ( نازك و پهن )

9.      در صورت امكان دستگاه پرس نايلون جهت بسته بندي قند و چاي

10.    تقويم ديواري

11.     مهر ثبت شد

12.    دماسنج

13.  پانچ كوچك

14.  ماشين حساب

15.    تابلو روميزي مدير ثابت

16.   پرچم روميزي جمهوري اسلامي

17.  پوشه پلاستيكي گيره دار (5  عدد)

18.  كاغذ A4  در رنگهاي متنوع

19.    روپوش يا لباس مخصوص

لوازم ووسايل مورد نيازموجوددر انبار:

1)       ارابه دستي

2)      نردبان يا دوپايه

3)    ترازو

4)    رايانه

5)     ميز تحرير

6)     پالت و قفسه

7)     دستكش

آشنايي بابرخي اصطلاحات

ü      اردر ORDER   برگه سفارش كالا راگويند كه شركت توزيع كننده عربي هنگام تحويل كالا آنرا ارائه مي كند كه شامل :    نام هتل  ـ  تعداد كالا  ـ  تاريخ توزيع ـ  و شماره درخواست مي باشد .

ü      انبارها در واحدهاي اقامتي به دوصورت طراحي شده است : انبارهاي مواد غذايي ـ  انبارهاي عمومي و ظروف

ü      انواع انبار : انبار خشك  ـ  انبار مواد منجمد ( 8تا 20 درجه زير صفر ) ـ  انبار ياسردخانه بالاي صفر درجه (4 تا 15 درجه بالاي صفر  )

 

 

[ جمعه چهارم اسفند 1391 ] [ 6:32 ] [ جلال حیدریان ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

السلام علیک یا رسول الله
این وبلاک به بهانه توفیق خدمت در سرزمین وحی و ضیوف الرحمن طراحی شده است امیداست انشاالله با اعزام همه ساله زمینه ارائه مطالب جدید فراهم آید.